Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego odpowiedzialność podatkowa spoczywa na odbiorcy wyrobów akcyzowych, który fizycznie przemieszcza je z jednego państwa członkowskiego UE na terytorium innego kraju.

Nabycie oleju a zapłata akcyzy

Wnioskodawcą jest spółka, która jest zagraniczną firmą, będącą właścicielem renomowanej marki olejów samochodowych światowej klasy. Spółka produkuje różne produkty, w tym środki smarne, paliwa i chemikalia, które są dostarczane do wielu krajów, w tym do klientów w Polsce. Spółka dostarcza m.in. oleje smarowe, które są uważane za wyroby akcyzowe. Warto zaznaczyć, że w transakcjach handlowych spółki z klientami z Polski, obowiązują międzynarodowe warunki handlowe Incoterms, takie jak FCA (Free Carrier - dostarczone do przewoźnika). Oznacza to, że klient spółki jest odpowiedzialny za organizację transportu i odbiór produktów z określonego miejsca. Produkty przekraczają granice Polski będąc w dyspozycji przewoźnika lub innej osoby wyznaczonej przez klienta.

Spółka zadała pytanie KIS czy jest zobowiązana do zapłaty akcyzy w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów akcyzowych. Spółka uważa, że w opisanej transakcji nie jest odpowiedzialna za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów akcyzowych, w tym za związane z tym formalności i płacenie akcyzy.

KIS: odbiorca wyrobów odpowiada za zapłatę akcyzy

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez spółkę było prawidłowe. Organ podatkowy odwołał się do definicji nabycia wewnątrzwspólnotowego zawartej w ustawie o podatku akcyzowym. Zgodnie z tą definicją, nabycie wewnątrzwspólnotowe oznacza przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. Organ podkreślił, że istotne jest faktyczne przemieszczenie wyrobów akcyzowych, a nie tylko ich dostawa czy dostarczenie. KIS podkreśliła, że podmiotem dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego jest odbiorca wyrobów akcyzowych, który fizycznie odbiera wyroby i przemieszcza je z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. Oznacza to, że klient spółki, a nie sama spółka, był odpowiedzialny za nabycie wewnątrzwspólnotowe i obowiązki podatkowe z tym związane.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 lipca 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.173.2023.1.MAZ