Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że świadczenia pozapłacowe dla pracowników na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym generują przychód podlegający opodatkowaniu, jednak w sytuacjach braku wypłat wynagrodzeń, zaliczka na podatek dochodowy powinna być wykazana jako „0” w informacji PIT-11, a obowiązek rozliczenia przenosi się na pracownika.

Zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń pozapłacowych

Wnioskodawca, zagraniczny przedsiębiorca działający w Polsce, zatrudniał około 6000 osób i był płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Pytanie dotyczyło świadczeń pozapłacowych, takich jak ubezpieczenia czy miejsca parkingowe, dla pracowników na urlopach wychowawczych i innych nieobecnościach niepłatnych.

Podatnik pytał, czy powinien pobierać zaliczki na podatek dochodowy od świadczeń pozapłacowych dla pracowników na urlopie wychowawczym lub bezpłatnym, którzy nie otrzymywali wynagrodzeń pieniężnych.

Wnioskodawca uważał, że nie powinien obliczać ani wpłacać zaliczek podatkowych od takich świadczeń. Twierdził, że z powodów niezależnych od niego, pobór podatku z wynagrodzeń jest niemożliwy, więc zaliczka na podatek powinna wynosić „0”, a pracownik powinien uwzględnić świadczenia w rocznym zeznaniu podatkowym.

Świadczenia pozapłacowe są przychodem ze stosunku pracy

Dyrektor KIS uznał, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe, podkreślając, że świadczenia pozapłacowe są przychodem ze stosunku pracy. Jednak w sytuacjach, gdzie nie można pobrać zaliczek z wynagrodzeń, pracodawca powinien wykazać przychód i zaliczkę jako „0” w PIT-11, a obowiązek podatkowy przechodzi na pracownika.

"W konsekwencji, uzyskany przez Państwa pracowników przychód z tytułu sfinansowania świadczeń pozapłacowych przekazanych na ich rzecz, winni Państwo wykazać w rocznej informacji PIT-11 jako przychód ze stosunku pracy. Pracownicy natomiast będą obowiązani uwzględnić go w swoich zeznaniach rocznych składanych do właściwego urzędu skarbowego i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić należny podatek.

W sytuacji wskazanej przez Państwa nie istnieje obowiązek wpłacania przez pracownika zaliczki płatnikowi. Również Państwo nie mają obowiązku wpłacenia z własnych środków zaliczki od dochodu pracownika." - wskazał organ.

Podsumowanie

Interpretacja organu podatkowego potwierdza, że świadczenia pozapłacowe dla pracowników na urlopie generują przychód podlegający opodatkowaniu. Jednak w przypadkach, gdy płatnik nie może pobrać zaliczek, odpowiedzialność za zapłatę podatku przenosi się na pracownika. To stanowisko podkreśla znaczenie właściwego rozliczenia świadczeń pozapłacowych w PIT-11 i odpowiedzialność pracownika za uwzględnienie tych przychodów w rocznym zeznaniu podatkowym.

Źródło: Obowiązek poboru podatku od świadczeń pozapłacowych. - Interpretacja - 0113-KDIPT2-3.4011.645.2023.2.IR