Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że samoobsługowe myjnie samochodowe posiadające urządzenia dodatkowe do sprzedaży towarów (płynu do spryskiwaczy, czernidła do opon, a także chusteczek do kokpitu) w systemie automatycznym, mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych do końca 2023 roku, pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

Myjnie samochodowe a kasy fiskalne

Wnioskodawca prowadzi działalność usługową w postaci myjni samochodowych, w tym myjni samoobsługowych. W myjni zostały zamontowane urządzenia dodatkowe, tj. urządzenie do płynu do spryskiwaczy, chusteczki do panomatu (do kokpitu), urządzenie z czernidłem do opon. Urządzenia dodatkowe mają służyć do dostawy towarów, realizowanej w systemie sprzedaży automatycznej i będą przyjmować należność w systemie bezobsługowym. Sprzedaż będzie realizowana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. W przypadku zakupu płynu do spryskiwaczy, chusteczek i czernidła jedyną dostępną formą płatności jest zapłata gotówką (bilonem). Klient do każdego z tych urządzeń wrzuca monetę i sam pobiera dany produkt. Automaty są urządzeniami, których konstrukcja jest oparta na witrynie/obudowie wyposażonej w osprzęt, który w samodzielny sposób bez udziału człowieka zarządza sprzedażą produktu. Podatnik wskazał, że przed 1 stycznia 2022 r. nie prowadził sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Jego wątpliwości dotyczą zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawy towarów realizowanej za pomocą urządzeń do automatycznej sprzedaży.

W związku z tym zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy ma prawo do zastosowania zwolnienia dotyczącego ewidencjonowania na kasie fiskalnej obrotu uzyskanego za pomocą urządzeń do automatycznej sprzedaży: płynu do spryskiwaczy, czernidła do opon, a także chusteczek do kokpitu.

Podatnik był zdania, że montaż kas fiskalnych na dodatkowych urządzeniach jest zbyteczny. Mężczyzna argumentował, że ma prawo do korzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej, a co za tym idzie, nie ma obowiązku instalacji kasy rejestrującej w automatach i tym samym nie ma obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy jej użyciu.

Zwolnienie z obowiązku ewidencji przy użyciu kas fiskalnych

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że wnioskodawca nie będzie miał obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej dla dostawy towarów realizowanej za pomocą urządzeń do automatycznej sprzedaży do 31 grudnia 2023 roku.

Organ podatkowy w swojej interpretacji wskazał, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących wynika z zapisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem: "podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących". Jednakże, KIS wyjaśniła, że istnieją zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących, które określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. W tym kontekście organ wskazał, że zwolnienie dotyczy dostawy towarów przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar.

KIS zauważyła, że z wniosku podatnika nie wynikało, aby towary, które będzie sprzedawał za pomocą urządzeń do automatycznej sprzedaży, zostały wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Ponadto, podatnik wskazał, że przed 1 stycznia 2022 r. nie prowadził sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej dla dostawy towarów, realizowanej w systemie sprzedaży automatycznej za pomocą urządzeń, które będą przyjmować należność w systemie bezobsługowym i wydawać towar. Z uwagi na powyższe organ uznał, że w analizowanej sprawie nie znajdzie zastosowania § 6 ust. 2 rozporządzenia, który wyłącza prawo do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży dla czynności wymienionych w poz. 39 załącznika do rozporządzenia.

"Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że nie będzie miał Pan obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej dostawy towarów realizowanej za pomocą urządzeń do automatycznej sprzedaży do 31 grudnia 2023 r. na podstawie § 2 ust. 1 w związku z poz. 39 załącznika do rozporządzenia" - podsumował organ.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.570.2023.2.JM