Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) działalność wnioskodawcy obejmująca usługi medyczne i zarządzanie oddziałem szpitalnym jest traktowana jako pozarolnicza działalność gospodarcza, dająca możliwość opodatkowania według stawki liniowej.

Świadczenie usług medycznych a podatek liniowy

Wnioskodawcą jest lekarz specjalista, który prowadzi własną działalność gospodarczą, świadcząc usługi medyczne dla różnych placówek medycznych. Obecnie, podatnik jest również zatrudniony jako kierownik oddziału w jednej z placówek. Mężczyzna planuje zakończyć swoje zatrudnienie jako kierownik oddziału i zamierza kontynuować pracę dla tej samej placówki, ale jako niezależny dostawca usług medycznych. W ramach umowy będzie pełnił funkcję kierownika oddziału. Umowa ma obejmować wiele obowiązków, takich jak zarządzanie oddziałem, dbanie o jakość świadczonych usług, planowanie kadry i zasobów, a także współpraca z innymi pracownikami i organami zarządzającymi placówką medyczną. Warto podkreślić, że za ewentualne szkody wyrządzone podczas udzielania świadczeń medycznych odpowiedzialność ponosić będą wspólnie placówka medyczna oraz lekarz. Umowa zakłada także obowiązek raportowania i rozliczania świadczeń medycznych w miesięcznym cyklu.

Podatnik skierował pytanie do KIS czy może opodatkować dochody z działalności gospodarczej, w tym zarobki z usług medycznych i funkcji kierowniczych, stosując podatek liniowy w wysokości 19%. Lekarz uważa, że przychody uzyskiwane z wykonywania usług medycznych i pełnienia funkcji kierownika oddziału powinny być traktowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

KIS: zarządzanie oddziałem przez lekarza podlega opodatkowaniu liniowemu

Według KIS, przedstawione stanowisko przez mężczyznę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że działalność wnioskodawcy można zakwalifikować jako pozarolniczą działalność gospodarczą, a przychody z niej mogą być opodatkowane na zasadzie podatku liniowego. KIS zauważyła, że działalność świadczenia usług medycznych i pełnienia funkcji kierownika oddziału prowadzona przez wnioskodawcę można zakwalifikować jako działalność gospodarczą, natomiast nie jako pracę na etacie. Oznacza to, że ​​przychody z działalności mogą być opodatkowane na zasadzie podatku liniowego, który jest preferencyjny w porównaniu do zwykłego PIT.

Ponadto, organ podatkowy stwierdził, że działalność wnioskodawcy nie spełniła kryteriów umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego ani umowy o podobnym charakterze. Dodatkowo, organ podatkowy uznał, że podatnik zamierza zakończyć swoją pracę na etacie w firmie i wyłącznie prowadzić działalność gospodarczą od 1 stycznia 2024 roku. W opinii KIS. lekarz nie będzie łączyć obu źródeł dochodów, co wykluczyło ograniczenia wynikające z art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDWL.4011.79.2023.2.JK