Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której potwierdziła, że świadczone przez podatniczkę usługi wynajmu lokali mieszkalnych wyłącznie na cele mieszkaniowe, będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.

Usługi wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe a VAT

W 2024 roku wnioskodawczyni zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali mieszkalnych na cele mieszkaniowe. Usługi te będzie świadczyła na własny rachunek, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Przedmiotem wynajmu będą lokale o charakterze mieszkalnym (mieszkania w budownictwie wielorodzinnym). Najemcy będą spełniali swoje cele mieszkaniowe – zaspokajali swoje osobiste potrzeby, nie będą dalej wynajmowali tego mieszkania w celu czerpania z niego pożytków, nie będą też w nich wykonywali działalności gospodarczej. Lokale, które podatniczka będzie wynajmowała, nie będą jej własnością, będzie je wynajmowała od ich właściciela i zarabiała na różnicy w kwotach wynajmu.

W związku z tym zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy opisana działalność gospodarcza będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

Kobieta argumentowała, że jej działalność gospodarcza będzie spełniała warunki do zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z przywołanym uregulowaniem. Podkreśliła, że będzie wynajmowała lokale mieszkalne, które są nieruchomościami o charakterze mieszkalnym, a usługi te świadczyć będzie na własny rachunek, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto, najemcy tych lokali będą wykorzystywać je wyłącznie do celów mieszkalnych, zaspokajając swoje osobiste potrzeby mieszkaniowe.

Zwolnienie z opodatkowania VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że działalność gospodarcza polegająca na wynajmowaniu lokali mieszkalnych wyłącznie na cele mieszkalne, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

W swojej interpretacji organ podatkowy wyjaśnił, że jeżeli lokal ma charakter mieszkalny, wynajmowany będzie dla realizacji celów mieszkaniowych osób fizycznych, oraz wynajmowany będzie we własnym imieniu i na własny rachunek to wynajem nieruchomości dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, będzie korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

"Odnosząc się zatem do kwestii budzącej Pani wątpliwość, należy stwierdzić, że na gruncie niniejszej sprawy świadczone przez Panią usługi wynajmu lokali mieszkalnych wyłącznie na cele mieszkaniowe, będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy, ponieważ będą spełnione wyżej opisane przesłanki do zastosowania zwolnienia. Będzie bowiem Pani świadczyć usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w celu zaspokajania wyłącznie potrzeb mieszkaniowych najemców – lokale nie będą wykorzystywane przez najemców w innych celach, np. w celu prowadzenia działalności gospodarczej"- wskazała KIS.

Podsumowując, organ stwierdził, że przedmiotowa działalność gospodarcza będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.430.2023.1.ESD