Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że darowizna przekazana przez ojca na rzecz wnioskodawczyni - córki, mimo błędnego zarejestrowania przez bank jako dokonana przez nią samą, nie jest zwolniona od podatku od spadków i darowizn.

Błąd banku przy rejestracji transakcji darowizny

W 2023 roku wnioskodawczyni i jej ojciec udali się do banku spółdzielczego, aby dokonać darowizny. Podczas transakcji pracownik banku popełnił błąd, rejestrując darowiznę jako dokonaną przez wnioskodawczynię, choć była to darowizna od jej ojca.

Wnioskodawczyni chciała dowiedzieć się, czy darowizna od ojca zwolniona jest od podatku od spadków i darowizn, mimo błędu banku przy rejestracji transakcji. Kobieta argumentowała, że darowizna od ojca powinna być zwolniona od podatku, pomimo błędu banku. Wskazała na dokumentację bankową i zgłoszenie SD-Z2, potwierdzające darowiznę od ojca.

Brak spełnienia wszystkich wymaganych warunków

Organ podatkowy uznał, że darowizna nie jest zwolniona od podatku. Uzasadnił to brakiem spełnienia wszystkich wymaganych warunków – dokumentacja bankowa wskazywała wnioskodawczynię jako osobę dokonującą wpłaty, co nie pozwala na skorzystanie ze zwolnienia.

"W opisanej we wniosku sytuacji nie można uznać udokumentowania otrzymania przedmiotowych środków pieniężnych w sposób określony w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym, gdyż środki te – jak wynika z potwierdzenia wpłaty, które ma służyć za udokumentowanie – zostały przekazane na Pani konto osobiście przez Panią. Tym samym takiego dowodu nie można uznać za wystarczający fakt udokumentowania, skoro na potwierdzeniu wpłaty gotówki to Pani została wskazana jako osoba wpłacająca, mimo odmiennego tytułu przelewu. Taki sposób działania nie wyczerpuje norm omawianego przepisu. Decydujące znaczenie ma tutaj bowiem wskazanie osoby wpłacającej, którą – jak wynika z potwierdzenia wpłaty – była Pani.

Podkreślenia wymaga, że korzystanie z każdej preferencji podatkowej uzależnione jest od spełnienia wszystkich ustawowych przesłanek wymaganych do jej zastosowania.

W konsekwencji, otrzymana od ojca darowizna środków pieniężnych nie będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn." - wskazał organ.

Podsumowanie

Analiza organu podatkowego jest zgodna z przepisami prawa podatkowego. Brak spełnienia wszystkich warunków uniemożliwia zwolnienie od podatku.

Źródło: Skutki podatkowe wpłaty środków z darowizny na konto bankowe obdarowanego zawierająca błędne oznaczenie darującego. - Interpretacja - 0111-KDIB2-3.4015.184.2023.3.JKU