Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że czynny podatnik VAT może odliczyć podatek VAT wynikający z faktur dokumentujących wydatki na inwestycję polegającą na zakupie i montażu zbiorników na przechowywanie zboża, pod warunkiem, że towary i usługi związane z inwestycją są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT i nie korzystają ze zwolnienia z tego podatku.

Zakup i montaż zbiorników na zboże a VAT

Wnioskodawczyni jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Obecnie jest w trakcie pozyskiwania dofinansowania na realizację inwestycji polegającej na zakupie i montażu zbiorników na przechowywanie zboża. Towary i usługi nabywane w celu realizacji inwestycji wykorzystane będą wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT niekorzystających ze zwolnienia z tego podatku. Podatniczka będzie posiadała faktury VAT z wykazanym podatkiem, dokumentujące nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji.

W związku z tym zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy od wydatków poniesionych na przedmiotową inwestycję może odliczyć podatek VAT wynikający z faktur.

Kobieta była zadania, że jako czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na realizację inwestycji.

Prawo do odliczenia podatku VAT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że wnioskodawczyni przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji.

W swojej interpretacji organ podatkowy wyjaśnił, że rozliczenie podatku VAT naliczonego uregulowane jest w art. 86 ustawy o VAT i uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

"Odnosząc się do Pani wątpliwości, stwierdzić należy, że skoro jest Pani czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w celu realizacji inwestycji – jak Pani wskazała – będą wykorzystane wyłącznie do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług niekorzystających ze zwolnienia z tego podatku, to – niezależnie od źródła finansowania nabywanych towarów i usług – przysługuje Pani prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją inwestycji. Prawo to przysługuje Pani pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy"- wskazał organ.

Podsumowując, KIS stwierdziła, że w przedmiotowej sprawie zostały spełnione warunki do odliczenia podatku VAT naliczonego. Organ wskazał, że podatniczka jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT a nabywane towary i usługi będą wykorzystane wyłącznie do czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 10 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.468.2023.2.MGO