Krajowa Informacja Skarbowa wyjaśniła, że nagrody sportowe przyznawane przez wójta gminy trenerom i zawodnikom (w tym dzieciom niepełnoletnim) nie podlegają zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych i powinny być traktowane jako przychody z innych źródeł.

Nagrody za osiągnięcia sportowe i działalność sportową

W 2023 roku wójt pewnej gminy przyznał nagrody za osiągnięcia sportowe i działalność sportową. Nagrody te, przyznawane na wniosek klubów i komisji, były skierowane do trenerów, działaczy sportowych, oraz zawodników, w tym do dzieci niepełnoletnich.

Wnioskodawca zapytał o obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od nagród wypłacanych trenerom oraz o sposoby rozliczenia nagród wypłacanych dzieciom niepełnoletnim.

Wnioskodawca uznał, że nagrody nie powinny być traktowane jako dochód z działalności wykonywanej osobiście, lecz jako inne źródła przychodów. Argumentował, że nagrody dla dzieci nie wymagają poboru zaliczki na podatek dochodowy i powinny być wykazane w zeznaniu PIT-11 rodziców.

Nagrody kwalifikują się jako przychody z innych źródeł

Organ podatkowy potwierdził, że nagrody kwalifikują się jako przychody z innych źródeł, zwalniając z obowiązku pobierania zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku dzieci, zalecono sporządzanie informacji PIT-11 na ich imię i nazwisko, a nie rodziców.

Organ odwołał się do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podkreślając otwartą definicję przychodów z innych źródeł. Stwierdzono, że nagrody sportowe nie podlegają opodatkowaniu na podstawie innych przepisów, co wyklucza konieczność poboru zaliczki na podatek dochodowy.

"W związku z powyższym dochody małoletnich dzieci z ich własnej pracy, rent, stypendiów oraz z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, a także gdy rodzicom nie przysługuje prawo pobierania z nich pożytków, rozliczane są na imię małoletniego dziecka. Wówczas należy złożyć odrębne zeznanie na imię i nazwisko dziecka. Zeznanie takie wypełniają i podpisują w imieniu dziecka rodzice.

Pozostałe dochody małoletniego dziecka dolicza się do dochodów rodziców." - wskazał organ.

Podsumowanie

Stanowisko organu podatkowego jest zgodne z przepisami i interpretuje kwestię opodatkowania nagród sportowych. Podejście to ułatwia rozliczenia podatkowe zarówno dla trenerów, jak i rodziców dzieci otrzymujących nagrody, podkreślając transparentność i zrozumiałość przepisów podatkowych w kontekście nagród sportowych.

Źródło: W zakresie sporządzenia dla nagrodzonych zawodników (dzieci niepełnoletnich) informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zal... - Interpretacja - 0114-KDWP.4011.138.2023.2.AS1