Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że przedsiębiorca może opodatkować przychody z działalności w zakresie kupna i sprzedaży samochodów osobowych, ciężarowych oraz maszyn budowlanych i rolniczych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3%.

Ustalenie możliwości opodatkowania przychodu ryczałtem

Wnioskodawca od stycznia 2013 r. prowadzi działalność polegającą na wynajmie samochodów ciężarowych wraz z kierowcą, jak i bez kierowcy oraz maszyn budowlanych wraz z operatorem, oraz bez operatora. Przedsiębiorca złożył naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mężczyzna wskazał, że do jego działalności nie będą miały zastosowania wyłączenia, o których mowa w art. 6 i 8 ustawy o zryczałtowanych podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w tym w szczególności jego działalność nie obejmuje działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Podatnik chciał ustalić możliwości opodatkowania przychodu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 3% w zakresie działalności sklasyfikowanej według PKWiU 45.11.39.0, PKWiU 45.19.21.0, PKWiU 47.00.88.0, tj. zakup i sprzedaż maszyn budowlanych i rolniczych oraz samochodów osobowych i ciężarowych.

W związku z tym zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy przychody z działalności w zakresie kupna i sprzedaży samochodów osobowych, ciężarowych oraz maszyn budowlanych i rolniczych można opodatkować ryczałtem w stawce 3%.

Podatnik był zdania, że może opodatkować przychody z działalności w zakresie kupna i sprzedaży samochodów osobowych, ciężarowych oraz maszyn budowlanych i rolniczych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 3%. Jedynie nie może handlować (tzn. kupować i sprzedawać) częściami samochodowymi.

KIS: prawidłowa stawka ryczałtu wynosi 3%

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził możliwość opodatkowania przychodu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w stawce 3%.

Organ podatkowy uzasadnił swoje stanowisko, odwołując się do odpowiednich przepisów prawa podatkowego, w szczególności do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zdaniem organu, działalność wnioskodawcy spełnia warunki do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

KIS wskazała w szczególności:

"Przenosząc powołane przepisy na grunt niniejszej sprawy, stwierdzić należy, że Pana działalność, polegająca na kupnie i sprzedaży samochodów osobowych i ciężarowych oraz maszyn budowlanych i rolniczych, może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, gdyż jak wynika z opisu sprawy, złożył Pan naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, a ponadto nie będą miały zastosowania wyłączenia, o których mowa w art. 6 i 8 ustawy o zryczałtowanych podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w tym w szczególności Pana działalność nie obejmuje działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f tej ustawy".

Na podstawie powyższych ustaleń, KIS stwierdziła, że wnioskodawca może opodatkować swoje przychody z działalności w zakresie kupna i sprzedaży samochodów osobowych i ciężarowych oraz maszyn budowlanych i rolniczych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3%.

"Do przychodów uzyskanych z tytułu opisanej działalności w zakresie kupna i sprzedaży samochodów osobowych (PKWiU 45.11.39.0 Pozostała sprzedaż detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, gdzie indziej niesklasyfikowana), kupna i sprzedaży samochodów ciężarowych (PKWiU 45.19.21.0 Sprzedaż detaliczna samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i autobusów prowadzona przez wyspecjalizowane salony) oraz kupna i sprzedaży maszyn budowlanych i rolniczych (PKWiU 47.00.88.0 Sprzedaż detaliczna maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana) stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 3%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne" - podsumował organ.

Źródło: Ustalenie możliwości opodatkowania przychodu podatkiem zryczałtowanym w wysokości 3% przychodu uzyskanego z działalności sklasyfikowanej w PKWiU 45.11... - Interpretacja - 0115-KDST2-1.4011.365.2023.3.KB - (interpretacje.pl)