Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że srebrne i platynowe monety bulionowe są przedmiotami kolekcjonerskimi, co umożliwia stosowanie procedury VAT-marża.

Monety bulionowe a VAT

Wnioskodawcą jest spółka, która specjalizuje się w imporcie złota, srebra oraz platyny w formie inwestycyjnej, takich jak sztabki i monety, a także w walorach kolekcjonerskich. Część tych towarów importowana jest spoza Unii Europejskiej. Oferta spółki obejmuje srebrne i platynowe monety bulionowe. Pierwszy typ monet to srebrne monety bulionowe, które posiadają nominał i są uznawane za legalny środek płatniczy w kraju emitenta. Są one wykonane z próby srebra o czystości 0,999, co oznacza, że zawierają bardzo wysoki procent srebra. Drugim rodzajem monet w ofercie spółki są platynowe monety bulionowe, które są wyprodukowane z platyny o czystości 0,995.

Wartość rynkowa tych monet znacznie przewyższa ich nominalną wartość. Ceny tych monet są głównie uzależnione od bieżących cen srebra i platyny na międzynarodowych rynkach surowców. Dodatkowo wpływ na cenę mają koszty produkcji, technologia produkcji, koszty pracy oraz nakłady marketingowe. Ponadto, siły popytu i podaży na rynku również wpływają na ich cenę - jeśli popyt przewyższa podaż, to ceny mogą znacznie wzrosnąć. Spółka skierowała pytanie do KIS czy srebrne i platynowe monety bulionowe, będące środkami płatniczymi, mogą być traktowane jako przedmioty kolekcjonerskie do celów opodatkowania marżowego zgodnie z ustawą o VAT. Spółka uważa, że może zastosować procedurę VAT-marża przy dostawie srebrnych i platynowych monet bulionowych.

KIS: monety bulionowe stanowią przedmioty kolekcjonerskie

Według oceny KIS, zaprezentowane stanowisko przez spółkę było prawidłowe. Organ podatkowy stwierdził, że srebrne i platynowe monety bulionowe mogą być uznane za przedmioty kolekcjonerskie zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). KIS wyjaśniła, że przedmioty kolekcjonerskie to m.in. przedmioty o wartości numizmatycznej lub przedmioty, które nie są zwykle używane jako legalny środek płatniczy. Organ stwierdził, że monety bulionowe, choć są legalnymi środkami płatniczymi, nie są zwykle używane w obrocie jako środek płatniczy ze względu na znaczną wartość rynkową, która przewyższa wartość nominalną.

Dodatkowo, monety posiadają wartość numizmatyczną. Numizmatyka to nauka o starych monetach i medalach oraz ich wartości zabytkowej. Monety były cenione przez kolekcjonerów i inwestorów nie tylko ze względu na zawartość metalu szlachetnego, ale także ze względu na ich historyczną i kolekcjonerską wartość. Reasumując, organ podkreślił, że spółka spełniła definicję kolekcjonerską, więc mogła zastosować specjalną procedurę opodatkowania zwaną procedurą VAT-marża. W ramach procedury podatek VAT jest naliczany tylko od marży handlowca, czyli różnicy między ceną sprzedaży a ceną zakupu towaru kolekcjonerskiego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-3.4012.432.2023.2.KK