Według Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) spółka nie miała obowiązku pobierania podatku od nagród otrzymywanych przez uczestników.

Organizacja konkursów a rola płatnika

Wnioskodawcą jest spółka, która w ramach swojej strategii biznesowej podejmuje różne działania mające na celu wspieranie sprzedaży swoich produktów. Jednym z tych działań są konkursy organizowane przez spółkę. Konkursy są dostępne dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W ramach konkursów, uczestnicy mają możliwość zdobycia nagród, które mogą przybierać formę rzeczową lub pieniężną. Oznacza to, że osoby biorące udział w konkursach mają szansę na otrzymanie różnego rodzaju nagród, które mogą być przedmiotami materialnymi lub kwotami pieniężnymi. Konkursy są częścią strategii spółki mającej na celu zachęcenie osób prowadzących działalność gospodarczą do aktywnego uczestnictwa i zaangażowania w promocję oraz zakup produktów oferowanych przez spółkę. Nagrody stanowią zachętę i nagrodę dla uczestników za ich udział w konkursie.

Spółka zadała pytanie KIS czy zachodzi jakikolwiek obowiązek podatkowy związany z nagrodami dla uczestników konkursów zgodnie z ustawą o PIT. Spółka uważa, że nie jest zobowiązana do wykonywania jakikolwiek obowiązków płatnika podatkowego związanych z nagrodami przyznawanymi lub wypłacanymi uczestnikom.

KIS: spółka organizująca konkursy nie ma obowiązku pobierania podatku

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez spółkę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że wnioskodawca nie miał obowiązku pobierania podatku od nagród. KIS wyjaśniła, że nagrody były uzyskiwane przez uczestników w związku z prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą. Zgodnie z PIT, dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a sami podatnicy są odpowiedzialni za rozliczenie tego dochodu i odprowadzenie należnego podatku. Według KIS, spółka nie była uznawana za płatnika podatku dochodowego od otrzymanych nagród. Płatnikami podatku dochodowego byli sami uczestnicy, którzy zobowiązani byli zgłosić dochód w swoich deklaracjach podatkowych i opłacać należny podatek. KIS zaznaczyła, że spółka nie miała obowiązku pobierania i przekazywania podatku w imieniu uczestników.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.709.2023.1.GG