Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że powstałe w następstwie zawarcia związku małżeńskiego powinowactwo trwa także po rozwodzie, co oznacza, że podatniczka i rodzice jej byłego męża zaliczeni są do I grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn.

Darowizna pieniężna od rodziców byłego męża

Wnioskodawczyni jest po rozwodzie. Teściowie chcą jej przekazać darowiznę pieniężną w kwotach po ok. 36 000 zł od każdego z osobna.

Z uwagi na powyższe zainteresowana zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem, czy teściowie (rodzice byłego męża) w dalszym ciągu należą do I grupy podatkowej.

Kobieta była zdania, że małżeństwo nie zostało unieważnione a jedynie rozwiązane przez prawomocny wyrok sądu. W związku z czym, powinowactwo pomiędzy nią a teściami istnieje nadal pomimo ustania małżeństwa, a co za tym idzie, rodzice byłego męża przynależą zgodnie z przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn do I grupy podatkowej.

Teściowie należą do I grupy podatkowej

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że pomimo rozwodu podatniczkę łączy stosunek powinowactwa z teściami, a tym samym jest ona jako synowa zaliczana do I grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W uzasadnieniu swojej interpretacji organ podatkowy powołał się na przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz Kodeksu cywilnego. W kontekście podatku od darowizn, istotne było odniesienie do art. 14 ust. 3 pkt 1 tej ustawy o podatku od spadków i darowizn, który wskazuje, że do I grupy podatkowej zaliczani są między innymi teściowie. Co więcej, opierając się na art. 618 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, organ podkreślił, że powinowactwo wynikające z małżeństwa trwa nawet po jego rozwiązaniu. W związku z tym, pomimo rozwodu, wnioskodawczyni i jej teściowie nadal zaliczani są do I grupy podatkowej.

"Ma Pani rację, twierdząc, że powstałe w następstwie zawarcia związku małżeńskiego powinowactwo trwa także po jego rozwiązaniu, co oznacza, że Pani i rodzice byłego męża zaliczeni jesteście do I grupy podatkowej. Jeżeli darowizna od każdego z rodziców Pani byłego męża nie przekroczy kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. 36 120 zł z uwzględnieniem zasady, o której mowa w art. 9 ust. 2 ww. ustawy, nie będzie Pani zobowiązana do zapłaty podatku od spadków i darowizn" - podsumował organ.

Źródło: W zakresie skutków podatkowych darowizny środków pieniężnych od rodziców byłego męża. - Interpretacja - 0111-KDIB2-2.4015.130.2023.1.DR - (interpretacje.pl)