Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że automaty do sprzedaży chusteczek oraz płynu do spryskiwaczy w myjni samochodowej nie muszą posiadać zamontowanej kasy fiskalnej online.

Ewidencja sprzedaży odbywa się na podstawie protokołów

Wnioskodawca posiada bezdotykową myjnię samochodową, działającą w branży o kodzie PKD 45.20.2. Myjnia ta jest wyposażona w 4 stanowiska myjące oraz kilka niezależnych urządzeń, takich jak odkurzacze, odkurzacze piorące, automat do sprzedaży chusteczek samochodowych (chusteczkomat) i automat do sprzedaży płynu do spryskiwaczy.

Na 4 stanowiskach myjących, odkurzaczu oraz odkurzaczu piorącym zostały zamontowane kasy fiskalne, natomiast na automacie do sprzedaży chusteczek oraz na automacie do sprzedaży płynu do spryskiwaczy nie zamontowano kas fiskalnych. Ewidencja sprzedaży na tych dwóch urządzeniach odbywa się na podstawie protokołów ze sprzedaży.

Właściciel myjni samochodowej zadał pytanie, czy automat do sprzedaży chusteczek oraz automat do sprzedaży płynu do spryskiwaczy muszą posiadać zamontowaną kasę fiskalną online.

Właściciel argumentował, że automaty są niezależne od myjni i służą wyłącznie do sprzedaży produktów, nie świadcząc usług mycia. Twierdzi, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 2021 r., te urządzenia podlegają zwolnieniu z obowiązku instalacji kas fiskalnych, ponieważ nie są wymienione w rozporządzeniu jako wyjątki i nie rozpoczęto ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas przed 2022

Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących

Dyrektor KIS uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy. Odwołał się do ustawy o VAT i zwrócił uwagę, że obowiązek używania kas rejestrujących zależy od statusu nabywcy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, automaty do sprzedaży, które działają bezobsługowo i nie są wymienione jako wyjątki w rozporządzeniu, są zwolnione z tego obowiązku. Ponadto, organ podkreślił, że wnioskodawca nie rozpoczął ewidencjonowania sprzedaży w automatach przed 2022 r.

"W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy stwierdzić należy, że ma Pan prawo do zastosowania zwolnienia wynikającego z przepisu § 2 ust. 1 w związku z poz. 39 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów oraz nie ma Pan obowiązku (do 31 grudnia 2023 r.) ewidencjonowania na kasie rejestrującej obrotu – uzyskanego za pomocą urządzeń do automatycznej sprzedaży z tytułu sprzedaży: chusteczek oraz płynu do spryskiwaczy." - wskazał organ.

Podsumowanie

Stanowisko organu podatkowego jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Organ prawidłowo zinterpretował przepisy dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz zwolnień z tego obowiązku. W konsekwencji, wnioskodawca nie jest zobowiązany do instalacji kas fiskalnych online w automatach do sprzedaży chusteczek i płynu do spryskiwaczy.

Źródło: Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaży chusteczek oraz płynu do spryskiwaczy za pomocą ... - Interpretacja - 0111-KDIB3-2.4012.521.2023.2.AR