Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wniesione do fundacji rodzinnej środki pieniężne nie mogą stanowić wartości podatkowej mienia wniesionego przez fundatora, o którą zgodnie z przepisem art. 24q ust. 3 Ustawy o CIT pomniejsza się wartość przychodu fundacji rodzinnej w związku z jej rozwiązaniem.

Pomniejszenie przychodu fundacji rodzinnej o wniesione środki pieniężne

Podatnik, który zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej rozważał utworzenie fundacji rodzinnej. Planował wnieść środki pieniężne na fundusz założycielski oraz dokonywać kolejnych darowizn.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć czy środki pieniężne wniesione do fundacji rodzinnej mogą być objęte dyspozycją art. 24q ust. 3 Ustawy o CIT, umożliwiając pomniejszenie przychodu przy rozwiązaniu fundacji o wartość podatkową tych środków.

Stanowisko organu podatkowego

Krajowa Informacja Skarbowa stwierdziła, że środki pieniężne wniesione do fundacji rodzinnej nie mogą stanowić wartości podatkowej mienia wniesionego przez fundatora, o którą zgodnie z przepisem art. 24q ust. 3 updop pomniejsza się wartość przychodu fundacji rodzinnej w związku z jej rozwiązaniem. Nie ma znaczenia przy tym fakt, czy środki przeznaczono na fundusz założycielski czy przekazano w formie darowizny w trakcie funkcjonowania fundacji.

"Mając na uwadze treść art. 24q ust. 4 updop wskazać należy, że ustawodawca objął tym rozwiązaniem tylko takie składniki mienia, które w przypadku ich odpłatnego zbycia mogłyby zostać przez fundatora zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Przykładem takich składników są rzeczy lub prawa. Natomiast w odniesieniu do środków pieniężnych, zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów nie byłoby możliwe."- ocenił organ.

Źródło: Czy środki pieniężne wniesione przez fundatora do Fundacji w celu pokrycia funduszu założycielskiego oraz w wyniku dokonanych w późniejszym okresie da... - Interpretacja - 0111-KDIB1-2.4010.528.2023.1.AW