Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji potwierdziła, że usługi wynajmu domków letniskowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących pod pewnymi warunkami.

Wynajem domków letniskowych a kasa rejestrująca

Osoby składające wniosek są aktywnymi podatnikami VAT prowadzącymi działalność polegającą na wynajmie domków letniskowych. W ramach swojej działalności planują akceptować płatności kartą płatniczą od osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Płatności te będą dokonywane poprzez terminal płatniczy, a zbiorcza wpłata wszystkich kartowych płatności za daną dobę zostanie przekazana na rachunek bankowy wnioskodawców. Operator systemu płatności udostępni raport wszystkich płatności, umożliwiając identyfikację transakcji i powiązanie ich z konkretnymi zamówieniami oraz klientami na podstawie danych zawartych w przelewach bankowych.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy zainteresowani mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących obrotu i kwot podatku należnego w zakresie świadczonych usług wynajmu domków letniskowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Podatnicy byli zdania, że mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących obrotu i kwot podatku należnego w zakresie świadczonych usług wynajmu domków letniskowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Argumentowali, że dotychczas nie mieli obowiązku ewidencjonowania na kasach rejestrujących. Ponadto, podkreślili, że spełniają wszystkie warunki do zastosowania ww. zwolnienia dotyczące zarówno formy płatności, jak i dokumentowania transakcji.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług wynajmu domków letniskowych.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odnosząc się do przepisów prawa podatkowego, a także do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W szczególności, organ wskazał, że zwolnienie dotyczące świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, pod warunkiem dokonywania płatności przez terminal lub płatności internetowe, znajduje się w załączniku do tego rozporządzenia w pozycji 37.

Na podstawie powyższego KIS oceniła, że warunki niezbędne do zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej zostaną spełnione przez wnioskodawców, ponieważ zamierzają oni przyjmować płatności kartą płatniczą poprzez terminal płatniczy oraz za pomocą płatności internetowych, a środki pieniężne będą przekazywane na rachunek bankowy na podstawie raportów dostarczanych przez operatora systemu płatności. W związku z tym, organ stwierdził, że podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy pomocy kas rejestrujących w zakresie świadczonych usług wynajmu domków letniskowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

„Podsumowując, należy stwierdzić, że będą Państwo mogli, na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia, w zw. z poz. 37 załącznika do niego do 31 grudnia 2023 r., stosować zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w stosunku do świadczonych usług wynajmu domków letniskowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, za które zapłata przez klientów (osoby fizyczne) przekazywana będzie za pomocą terminala przy użyciu karty płatniczej i płatności internetowych pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów otrzymywanych z banku dokumentujących zapłatę, jednoznacznie będzie wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła ta zapłata” - zakończył organ.

Źródło: Skorzystanie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej usług wynajmu domków letniskowych. - Interpretacja - 0112-KDIL3.4012.566.2023.2.EW - (interpretacje.pl)