Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) stwierdziła, że nagrody pieniężne przyznane medalistom igrzysk olimpijskich są zwolnione z podatku dochodowego, natomiast nagrody rzeczowe nie korzystają ze zwolnienia.

Nagrody rzeczowe dla medalistów a zwolnienie z PIT

Wnioskodawcą jest organizacja odpowiedzialna za udział reprezentacji Polski w igrzyskach olimpijskich. Organizacja planuje przekazać medalistom nagrody pieniężne oraz rzeczowe za osiągnięte wyniki sportowe. Decyzje o przyznaniu nagród podejmowane są przez zarząd organizacji w formie uchwały. Warunkiem otrzymania nagrody jest zdobycie medalu na igrzyskach. Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy przyznane nagrody, zarówno pieniężne jak i rzeczowe, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego. Organizacja jest zdania, że zwolnienie powinno obejmować zarówno nagrody pieniężne, jak i rzeczowe, niezależnie od ich formy.

KIS: nagrody rzeczowe dla medalistów nie korzystają ze zwolnienia z PIT

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez organizację było w części prawidłowe, w części błędne. Organ podatkowy wyjaśnił, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlegają wszystkie rodzaje dochodów, chyba że są wyraźnie wyłączone przez przepisy. W przypadku art. 21 ust. 1 pkt 40a, zwolnienie dotyczy nagród wypłacanych przez Polski Komitet Olimpijski i inne wymienione organizacje za wyniki na igrzyskach. Organ zaznaczył, że zastosowanie miała zasada literalnej interpretacji przepisów o zwolnieniach podatkowych. Termin "wypłacane" odnosi się wyłącznie do nagród pieniężnych, co wyklucza skorzystanie ze zwolnienia z nagrody w formie rzeczowej.

KIS podkreśliła, że w przypadku nagród rzeczowych nie ma mowy o "wypłacie", a zatem nagrody nie mieściły się w zakresie zwolnienia. KIS podkreśliła, że w prawie podatkowym należy stosować ścisłą interpretację przepisów dotyczących zwolnień i ulg podatkowych, co oznacza, że jakiekolwiek rozszerzenie czy zawężenie zakresu zwolnienia jest niedopuszczalne.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 listopada 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011.451.2023.2.ŁS