Dyrektor KIS potwierdził, że spółka, która aktualnie nie dolicza do przychodu pracownika ze stosunku pracy wartości plecaka z logo firmy, tym samym traktując wartość przekazywanych plecaków jako darowiznę podlegającą ustawie o podatku od spadków i darowizn, postępuje prawidłowo.

Plecaki z logo firmy

Wnioskodawca - spółka, obdarowuje nowo zatrudnione osoby plecakami z logo firmy o wartości około 80-90 złotych, niezależnie od stanowiska. Celem jest budowanie pozytywnego wizerunku firmy i relacji z nowymi pracownikami. Plecaki nie są wymienione w umowach pracy ani w aktach wewnętrznych jako darowizny, a pracownicy nie mają prawnego roszczenia do ich otrzymania.

Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy wartość plecaka powinna być doliczana do opodatkowanego przychodu pracownika jako nieodpłatne świadczenie.

Wnioskodawca, powołując się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, argumentował, że wartość plecaka nie powinna być doliczana do przychodu pracownika, gdyż jest to darowizna, a nie korzyść dla pracownika, mająca na celu jedynie pozytywne rozpoczęcie relacji zawodowych.

Dla opodatkowania świadczenia muszą być spełnione trzy warunki

Organ podatkowy przyjął, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe. Odwołując się do przepisów podatkowych i wyroku Trybunału Konstytucyjnego, uznał, że dla opodatkowania świadczenia muszą być spełnione trzy warunki: zgoda pracownika, korzyść dla pracownika i świadczenie w jego interesie. W tym przypadku, plecaki są w interesie pracodawcy, a nie pracownika, więc ich wartość nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

"Podsumowując, w przypadku gdy przekazują Państwo plecaki z logo firmy w celu budowania pozytywnego wizerunku i relacji z nowymi pracownikami, to ww. świadczenie nie stanowi dla tych pracowników przysporzenia w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, wartość przedmiotowych świadczeń nie skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, nie są Państwo obowiązani z tego tytułu do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wobec powyższego, działanie Państwa przedstawione we własnym stanowisku w sprawie, zgodnie z którym: „Spółka aktualnie nie dolicza do przychodu pracownika ze stosunku pracy wartości plecaka z logo firmy” – uznałem za prawidłowe." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Interpretacja organu podatkowego jest zgodna z obowiązującym prawem podatkowym i wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Uznanie, że plecaki z logo firmy, otrzymane jako prezent powitalny, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu, przyczynia się do większej pewności prawnej dla pracodawców i pracowników. Pozwala to na jasne określenie granic między korzyściami dla pracowników a działaniami w interesie firmy.

Źródło: Obowiązki płatnika w związku z przekazaniem plecaka z logo firmy nowemu pracownikowi. - Interpretacja - 0112-KDIL2-1.4011.868.2023.1.DJ