Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że działalność polegająca na odsprzedaży wcześniej nabytych usług kurierskich innej firmie powinna być opodatkowana stawką 8,5% ryczałtu, a nie 3%, jak argumentował wnioskodawca.

Odsprzedaż usług kurierskich jako sposób na obniżenie kosztów

Wnioskodawca - osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zajmuje się sprzedażą wysyłkową towarów i korzysta z usług firm kurierskich z znacznymi rabatami, rozważa możliwość odsprzedaży tych usług innej firmie.

W 2024 roku, wnioskodawca planuje odsprzedaż usług kurierskich jako sposób na obniżenie kosztów i uzyskanie dodatkowego źródła przychodu. Działalność ta będzie niezależna od sprzedawanych towarów, z realizacją zakupu i sprzedaży usług kurierskich we własnym imieniu. Planuje wystawiać faktury za te usługi jako odrębne źródło przychodu, działając na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wnioskodawca pyta, czy przy odsprzedaży wcześniej nabytych usług kurierskich innej firmie należy zastosować stawkę ryczałtu 3%.

Podatnik argumentuje za stawką 3%, uznając, że sprzedaż usług kurierskich to handel w stanie nieprzetworzonym nabytymi produktami. Powołuje się na art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, traktując usługi kurierskie jako produkty gotowe, które mogą być niematerialne.

Działalność nie kwalifikuje się jako działalność handlowa

Organ podatkowy uznaje, że opisana działalność nie kwalifikuje się jako działalność handlowa, ale jako usługowa, według art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Stąd, przychód z tej działalności powinien być opodatkowany stawką 8,5% ryczałtu.

"Mając na względzie powołane wyżej przepisy oraz treść wniosku stwierdzić należy, że przychód uzyskany ze świadczenia opisanych we wniosku usług (odsprzedaży wcześniej nabytych usług kurierskich innej firmie) należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne według stawki 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zatem, wbrew Pana twierdzeniu nie będzie Pan mógł opodatkować przychodów z prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej stawką ryczałtu 3%, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Organ przeprowadził szczegółową analizę opisanej działalności i zastosował odpowiednie definicje i klasyfikacje zawarte w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Organ podatkowy wyjaśnił również, dlaczego stawka 8,5% jest właściwa dla tej działalności, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.

Źródło: Określenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - odsprzedaż usług kurierskich - Interpretacja - 0112-KDSL1-2.4011.421.2023.3.MO