Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wydał interpretację, w której potwierdził, że nagrody jubileuszowe w postaci voucherów na pobyt w hotelu SPA przekazywane pracownikom nie stanowią dla nich przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Nagrody jubileuszowe w postaci voucherów a PIT

Spółka przekazuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę nagrody jubileuszowe w postaci voucherów na pobyt w hotelu SPA. Voucher jest formą gratulacji i podziękowania za lata pracy w firmie oraz ma na celu budowanie/podtrzymywanie dobrych relacji z pracownikiem. Prezent jubileuszowy nie stanowi dla pracowników dodatkowej formy gratyfikacji za wykonaną pracę, a vouchery są finansowane ze środków obrotowych spółki.

W związku z tym do organu podatkowego zostało złożone pytanie, czy spółka ma obowiązek doliczać do opodatkowanego przychodu pracownika ze stosunku pracy wartość przekazywanego vouchera z okazji jubileuszu pracy.

Firma była zdania, że vouchery przekazywane pracownikom z okazji jubileuszu pracy nie stanowią przysporzenia majątkowego obdarowanego. Argumentowała, że obdarowanie ma charakter nieekwiwalentny i jednostronny, a co za tym idzie, wartość voucherów nie zalicza się do nieodpłatnych świadczeń i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W ocenie spółki otrzymany prezent jubileuszowy należy potraktować jako darowiznę.

Wyłączenie z opodatkowania PIT

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że przekazywanie pracownikom nagród jubileuszowych w postaci voucherów na pobyt w hotelu SPA nie będzie stanowiło dla nich przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów prawa podatkowego. Zaznaczył, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych. Organ podkreślił, że w art. 2 ustawy o PIT przewidziane zostały sytuacje, w których uzyskanie korzyści majątkowej mieszczącej się w definicji przychodu nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród wyłączeń wskazanych w tym przepisie ust. 1 pkt 3 wskazane zostały przychody podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn.

Po szczegółowej analizie konkretnych przepisów oraz stanu faktycznego sprawy KIS doszła do wniosku, że vouchery na pobyt w hotelu SPA przekazywane pracownikom z okazji jubileuszu pracy nie stanowią dodatkowej gratyfikacji za pracę, ale mają charakter darowizny. Zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi podatku od spadków i darowizn, przekazanie takiego prezentu pracownikowi nie będzie stanowiło dla niego przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

„W konsekwencji, z uwagi na wyłączenie z opodatkowania na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazanie pracownikom nagród jubileuszowych w postaci voucherów na pobyt w hotelu SPA nie będzie stanowić dla nich przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem, na Państwu, jako płatniku nie będzie ciążył obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych” - podsumował organ.

Źródło: Przekazanie pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę nagród jubileuszowych. - Interpretacja - 0112-KDIL2-1.4011.866.2023.1.MKA - (interpretacje.pl)