Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że koszty niedoborów magazynowych nie są wydatkami niezwiązanymi z działalnością gospodarczą i jako takie, nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek, zgodnie z art. 28m ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.

Koszty niedoborów magazynowych a ryczałt

Wnioskodawcą jest spółka, która regularnie ponosi koszty związane z niedoborami magazynowymi, obejmując sytuacje, gdy kontrahenci zwracają towary. Dodatkowo, pracownicy spółki angażują się w regularne porządkowanie magazynów, co ma na celu usprawnienie procesów magazynowych, w tym corocznego remanentu, czyli szczegółowego spisu zasobów magazynowych. Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy w kontekście planowanego wyboru opodatkowania ryczałtu od dochodów spółek, koszty niedoborów magazynowych mogą być uznane za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą, podlegające opodatkowaniu.

Spółka stwierdziła, że koszty niedoborów magazynowych, będące skutkiem zdarzeń losowych i niezależnych od woli spółki, są ściśle związane z normalną działalnością gospodarczą. Podkreśliła, że niedobory nie wynikały z braku należytej staranności i powstawały pomimo starannego zarządzania magazynem.

KIS uznała koszty niedoborów magazynowych za związane z działalnością gospodarczą

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez spółkę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że koszty niedoborów magazynowych nie mogą być uznane za wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i w konsekwencji, nie podlegają opodatkowaniu w ramach ryczałtu od dochodów spółek. Organ podatkowy zwrócił uwagę na konieczność interpretacji pojęcia "wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą" na podstawie jego powszechnego znaczenia, co wskazuje na pragmatyczne podejście do interpretacji przepisów.

KIS wskazała, że zdarzenia losowe, takie jak niedobory magazynowe, które powstają w ramach normalnego działania firmy, nie mogą być automatycznie traktowane jako wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą. W opinii organu podatkowego, koszty niedoborów magazynowych, mimo ich nieplanowanego charakteru były w efekcie związane z działalnością zarobkową spółki.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 4 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-3.4010.605.2023.1.MBD