Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że przychody uzyskiwane z działalności w zakresie public relations i pośrednictwa komercyjnego mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem w wysokości 8,5%.

Działalność w zakresie public relations a ryczałt 8,5%

Podatniczka, która zwróciła się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej prowadziła działalność gospodarczą świadcząc usługi pośrednictwa w pozyskiwaniu klientów dla zleceniodawców oraz usługi w obszarze stosunków międzyludzkich (public relations) polegające na utrzymywaniu i umacnianiu pozytywnych relacji biznesowych z klientami i potencjalnymi klientami jej zleceniodawców.

Wnioskodawczyni chciała się dowiedzieć jaka stawka ryczałtu znajdzie zastosowanie do przychodów ze sprzedaży oferowanych przez nią usług. Wskazała, że świadczone przez nią usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.90.12.0 oraz PKWiU 70.21.10.0, co w jej ocenie pozwala na przyporządkowanie tych usług do stawki odpowiedniej dla przychodów z działalności usługowej.

Stanowisko KIS

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła stanowisko wnioskodawczyni. Uznała, że przychody z działalności usługowej w zakresie public relations oraz pośrednictwa komercyjnego, sklasyfikowane pod symbolami PKWiU 74.90.12.0 i 70.21.10.0, mogą być opodatkowane stawką ryczałtu w wysokości 8,5%, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Organ podatkowy zwrócił uwagę na spełnienie określonych warunków, takich jak brak wyłączeń w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nieprzekraczanie limitu przychodów określonego w art. 6 ust. 4 pkt 1 tej ustawy oraz właściwe prowadzenie ewidencji przychodów.

Źródło: Ustalenie stawki ryczałtu. - Interpretacja - 0113-KDIPT2-1.4011.698.2023.2.MZ