Krajowa Informacja Skarbowa uznała, że quad zakwalifikowany jako ciągnik rolniczy w kategorii T3B uprawnia do pełnego odliczenia podatku VAT od zakupu oraz związanych z nim wydatków eksploatacyjnych, ponieważ nie jest uznawany za pojazd samochodowy w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym oraz ustawy o VAT.

Quad a pełne odliczenie VAT

Wnioskodawcą jest mężczyzna, który prowadzi działalność gospodarczą w branży montażu, serwisu klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa. Podatnik zakupił quad w celu poszerzenia zakresu swoich usług o odśnieżanie parkingów i placów firmowych. Quad zgodnie z dowodem rejestracyjnym i świadectwem homologacji, zakwalifikowany jest jako ciągnik rolniczy w kategorii T3B. Wnioskodawca podkreślił, że pojazd ten nie jest wykorzystywany do celów prywatnych, a jedynie w ramach działalności gospodarczej.

Wnioskodawca skierował pytanie do KIS czy przysługuje mu prawo do odliczenia 100% VAT od zakupionego quada, klasyfikowanego jako ciągnik rolniczy, wraz z kosztami jego eksploatacji. Podatnik twierdzi, że quad oraz jego eksploatacja są bezpośrednio związane z działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, więc przysługuje mu prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego.

KIS: istnieje możliwość pełnego odliczenia podatku VAT od quada jako ciągnika rolniczego

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez firmę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że podatnik miał prawo do pełnego odliczenia VAT od zakupu i eksploatacji quada jako ciągnika rolniczego, ponieważ nie był on pojazdem samochodowym w rozumieniu prawa o ruchu drogowym i ustawy o VAT. Organ podatkowy podkreślił, że quad, będący przedmiotem wniosku, został zaklasyfikowany jako ciągnik rolniczy w kategorii T3B. Na podstawie definicji zawartej w ustawie o ruchu drogowym oraz ustawie o podatku od towarów i usług, taki pojazd nie jest traktowany jako pojazd samochodowy. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o ile towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Według organu podatkowego, wnioskodawca wykorzystywał quad wyłącznie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkowo, KIS wskazała, że zgodnie z art. 86a ustawy, ograniczenie do 50% odliczenia VAT dotyczy wyłącznie pojazdów samochodowych. Według organu podatkowego, quad nie jest uznawany za pojazd samochodowy, więc nie podlegał temu ograniczeniu, co umożliwiało pełne odliczenie VAT. Ponadto, organ wskazał, że usługi odśnieżania, do których wykorzystywany był quad, stanowiły działalność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że wydatki związane z jego zakupem i eksploatacją były bezpośrednio powiązane z działalnością gospodarczą podatnika.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 21 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.653.2023.3.OS