Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że zwrot części wpłat dokonanych przez kredytobiorców w ramach ugody z bankiem nie stanowi przychodu podatkowego dla kredytobiorców.

Zwrot części wpłat dokonanych przez kredytobiorców

Wnioskodawca - bank działający w Polsce, będący częścią międzynarodowej grupy bankowej, oferuje szereg usług bankowych. W poprzednich latach bank zawierał umowy kredytowe z klientami indywidualnymi, które obejmowały kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne w CHF, z klauzulami waloryzacyjnymi zależnymi od kursów wymiany CHF do PLN.

Bank zapytał, czy w przypadku zwrotu części wpłat dokonanych przez kredytobiorców (zwrot), zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy o PIT, powstanie przychód dla kredytobiorców, obligujący bank do wystawienia informacji o przychodach (PIT-11).

Bank argumentował, że zwrot nie stanowi przychodu dla kredytobiorców, ponieważ nie prowadzi do rzeczywistego wzbogacenia się tych osób. Zwrot jest częścią wpłat dokonanych na rzecz banku, nie generując przyrostu majątkowego. W konsekwencji, bank nie będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-11.

Brak przychodu podatkowego po stronie kredytobiorców

Dyrektor KIS uznał, że zwrot nie tworzy przychodu podatkowego po stronie kredytobiorców. Uznał, że zwrot nie jest faktycznym przyrostem majątku, a jedynie "wyrównaniem" wcześniejszego zmniejszenia majątku kredytobiorców.

Organ podatkowy powołał się na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według których przychód podatkowy to otrzymanie wartości majątkowych, które rzeczywiście zwiększają majątek podatnika. W przypadku zwrotu, Kredytobiorcy odzyskują jedynie wcześniej przekazane środki, co nie generuje przychodu podatkowego.

"W związku z powyższym, mając na uwadze powołane wyżej przepisy prawa oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny i zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że w związku z opisaną w stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym czynnością dokonywania Zwrotu na mocy ugody, po stronie Kredytobiorcy nie powstaje przychód podatkowy w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 oraz art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym na Banku nie spoczywa/nie będzie spoczywał obowiązek sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku podatkowym (PIT-11) i przesłania jej urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania Kredytobiorcy oraz Kredytobiorcy, zgodnie z art. 42a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Stanowisko organu podatkowego jest spójne z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ prawidłowo zinterpretował przepisy, uznając, że zwrot środków w ramach ugody nie tworzy przychodu podatkowego, ponieważ nie ma tu miejsca rzeczywiste wzbogacenie się kredytobiorców.

Interpretacja ta jest zgodna z zasadą opodatkowania tylko rzeczywistego przyrostu majątku podatnika.

Źródło: Obowiązki informacyjne płatnika w związku z ugodami, które zawiera bank ze swoimi klientami. - Interpretacja - 0113-KDIPT2-2.4011.778.2023.2.ACZ