Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że świadczone usługi pedagogiczne przez wnioskodawczynię, zarówno prowadzone w przedszkolu na mocy umowy z firmą, jak i w prywatnym gabinecie, nie spełniają wymogów do zwolnienia z zapłaty podatku od towarów i usług jako nauczanie prywatne zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT, ze względu na brak bezpośredniej umowy z odbiorcami usług i nieodpowiadający charakter zajęć.

Usługi pedagogiczne a VAT

Wnioskodawczynią jest kobieta, która posiada kwalifikacje nauczyciela oraz logopedy. Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca. Jej specjalizacja koncentruje się na edukacji i wsparciu dzieci w instytucjach przedszkolnych. W zakres jej usług wchodzą różnorodne formy działalności edukacyjnej i terapeutycznej, skierowane głównie do dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. Kobieta w ramach prowadzonej działalności zawarła również umowę z firmą na realizację zajęć rozwojowych dla dzieci z niepełnosprawnościami, finansowaną ze środków europejskich.

Podatniczka skierowała pytanie do KIS czy działalność edukacyjna w przedszkolu kwalifikuje się do zwolnienia z VAT jako nauczanie prywatne oraz czy indywidualne zajęcia pedagogiczne w gabinecie prywatnym dla dzieci z potrzebami specjalnymi, prowadzone osobiście przez wnioskodawczynię, mogą korzystać ze zwolnienia z VAT jako forma prywatnego nauczania. Kobieta jest zdania, że świadczone usługi korzystają ze zwolnienia z podatku od towarów i usług.

KIS: brak zwolnienia z VAT dla usług pedagogicznych

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez kobietę było nieprawidłowe. Organ podatkowy uznał, że, usługi pedagogiczne prowadzone przez wnioskodawczynię na terenie przedszkola, na mocy umowy z określoną firmą nie spełniają kryteriów nauczania prywatnego, które kwalifikowałyby się do zwolnienia z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. KIS podkreśliła, że kluczowym elementem był brak bezpośredniej umowy pomiędzy wnioskodawczynią, a rodzicami dzieci lub samymi dziećmi. Według organu podatkowego, wnioskodawczyni działała w ramach umowy z firmą, natomiast nie bezpośrednio z końcowymi odbiorcami usług, co jest warunkiem niezbędnym do uzyskania zwolnienia z VAT jako nauczanie prywatne.

Ponadto, KIS podkreśliła, że zajęcia pedagogiczne prowadzone przez wnioskodawczynię w jej prywatnym gabinecie również nie spełniały kryteriów zwolnienia z VAT. Pomimo że zajęcia były prowadzone na poziomie przedszkolnym, to ich charakter nie odpowiadał definicji nauczania w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 27 ustawy o VAT. Główny cel tych zajęć nie był związany bezpośrednio z nauczaniem, przekazywaniem wiedzy czy kompetencji, które wchodzą w skład oficjalnych programów edukacyjnych na poziomie przedszkolnym. Zamiast tego, zajęcia miały na celu usprawnianie funkcjonowania i przyswajanie wiedzy przez dzieci, co nie mieściło się w definicji nauczania prywatnego kwalifikującego się do zwolnienia z VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 20 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.656.2023.2.RG