Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że odsprzedaż usług noclegowych przez jednoosobową działalność gospodarczą nie podlega procedurze VAT marża i powinna być rozliczana na zasadach ogólnych.

Odsprzedaż usług noclegowych a VAT marża

Wnioskodawcą jest mężczyzna, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której kupuje usługi noclegowe od hoteli, a następnie odsprzedaje je z marżą około 20% osobom fizycznym. Usługi są odsprzedawane jako samoistne, bez dodatkowych usług takich jak transport czy wyżywienie. Wnioskodawca działając we własnym imieniu i na własny rachunek, rozlicza VAT na zasadach ogólnych, odliczając VAT naliczony przy nabyciu usług i naliczając VAT od wartości netto sprzedawanych usług.

Podatnik skierował pytanie do KIS czy w kontekście opisanego modelu działalności znajdzie zastosowanie opodatkowanie według szczególnej procedury VAT marża. Wnioskodawca uważa, że jego działalność nie spełnia kryteriów do uznania jej za kompleksową usługę turystyczną, podlegającą procedurze VAT marża oraz że rozliczenie VAT marża w jego przypadku jest dobrowolne.

KIS: odsprzedaż usług noclegowych nie wchodzi w skład pakietów turystycznych

Według oceny KIS przedstawione stanowisko przez mężczyznę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że działalność wnioskodawcy nie spełniała warunków do zastosowania procedury VAT marża zgodnie z art. 119 ustawy o VAT. Procedura VAT marża służy równoważonemu podziałowi wpływów z VAT między państwami członkowskimi, co w przypadku działalności wnioskodawcy nie miało miejsca, gdyż jego działalność ograniczała się do prostego modelu zakupu i odsprzedaży usług.

KIS przyznała, że odsprzedaż pojedynczych usług noclegowych nie wchodzi w skład kompleksowych pakietów turystycznych, jakie oferują typowe biura podróży. Wnioskodawca nie świadczył dodatkowych usług charakterystycznych dla usług turystycznych, takich jak transport, wyżywienie czy organizacja czasu wolnego. Organ podatkowy zwrócił uwagę na definicje zawarte w ustawie o VAT oraz w dyrektywie VAT, podkreślając, że usługa turystyki nie ogranicza się tylko do usług kompleksowych, ale może obejmować również pojedyncze usługi. Jednak w przypadku wnioskodawcy, jego działalność nie odpowiadała żadnej z tych definicji, ponieważ nie obejmowała szerszego zakresu usług turystycznych.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 27 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.650.2023.2.JSZ