Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że usługa wystawienia recepty przez farmaceutę w sytuacji zagrożenia zdrowia pacjenta korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT.

Wystawienie recepty farmaceutycznej a zwolnienie z VAT

Spółka będąca czynnym podatnikiem VAT, zajmującym się sprzedażą detaliczną wyrobów farmaceutycznych, zwróciła się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. Wskazała, że w prowadzonych przez spółkę punktach farmaceuci wystawiają recepty w sytuacji zagrożenia zdrowia pacjenta.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć, czy usługa wystawienia recepty przez osobę wykonującą zawód farmaceuty jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT. W ocenie spółki usługa ta powinna korzystać ze zwolnienia od VAT, biorąc pod uwagę specyfikę zawodu farmaceuty i regulacje prawne dotyczące opieki zdrowotnej.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy potwierdził stanowisko wnioskodawcy, podkreślając, że usługa wystawienia recepty przez uprawnionego farmaceutę w sytuacji zagrożenia zdrowia pacjenta mieści się w ramach opieki medycznej zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy o VAT.

Wskazano, że farmaceuta, jako wykonawca zawodu medycznego, realizuje usługi służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. W ocenie organu, świadczenie to spełnia zarówno podmiotowe, jak i przedmiotowe warunki zwolnienia, co umożliwia zwolnienie od podatku.

Źródło: Zastosowanie zwolnienia od podatku VAT dla usługi wystawienia recepty farmaceutycznej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy - Interpretacja - 0114-KDIP4-2.4012.543.2023.3.MB