Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że dochody uzyskane z wynajmu do 5 pokoi gościnnych w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Wynajem pokoi gościnnych a zwolnienie z opodatkowania

Wnioskodawcą jest mężczyzna, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług krótkotrwałego zakwaterowania (agroturystyka). Podatnik dokonał przebudowy części swojego domu mieszkalnego na potrzeby prowadzenia działalności. Wyodrębnione zostały 4 pokoje z łazienkami, salon oraz kuchnia. Całość położona jest na obszarze wiejskim w ramach wspólnie z żoną prowadzonego gospodarstwa rolnego. Usługi wynajmu pokoi kierowane są do turystów przebywających na wypoczynku, a najem ma charakter krótkoterminowy. Wnioskodawca nie prowadzi innej działalności związanej z najmem nieruchomości.

Mężczyzna zwrócił się z pytaniem do KIS, czy przychody uzyskane z wynajmu 4 pokoi w jego gospodarstwie rolnym korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. Wnioskodawca uważa, że jego przychody z wynajmu 4 pokoi gościnnych w gospodarstwie rolnym powinny korzystać ze zwolnienia podatkowego. Podatnik uważa, że nieruchomość jest częścią jego gospodarstwa rolnego, a wynajem odbywa się na rzecz osób przebywających na wypoczynku.

KIS: wynajem do 5 pokoi gościnnych jest zwolniony z opodatkowania

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez mężczyznę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że wnioskodawca spełnił wszystkie warunki niezbędne do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. KIS przyznała, że gospodarstwo mężczyzny spełniło kryteria, zgodne z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym, który definiuje gospodarstwo rolne jako obszar gruntów o określonej powierzchni, będących własnością lub w posiadaniu osoby fizycznej lub prawnej. Ponadto, organ podatkowy uznał, że zwolnienie podatkowe dotyczyło dochodów uzyskanych z wynajmu do 5 pokoi gościnnych w budynku mieszkalnym położonym na terenach wiejskich w ramach gospodarstwa rolnego, a wynajem był skierowany do osób przebywających na wypoczynku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 14 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.646.2023.3.DJD