Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz posiadanie udziałów w tej spółce nie pozbawia przedsiębiorcy prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej przychodów z jednoosobowej działalności gospodarczej.

Udział w zarządzie spółki a opodatkowanie działalności jednoosobowej

Wnioskodawcą jest mężczyzna, będący przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług sprzątania budynków i obiektów przemysłowych. Działalność jest opodatkowana w formie karty podatkowej, co oznacza brak konieczności prowadzenia ewidencji przychodów i kosztów. Wnioskodawca jest również udziałowcem (50% udziałów) i prezesem zarządu spółki z o.o., która świadczy usługi rehabilitacyjno-fizjoterapeutyczne oraz utrzymania porządku. W roli prezesa zarządu, mężczyzna nie świadczy dodatkowych usług na rzecz spółki i nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z jej działalnością.

Podatnik skierował pytanie do KIS czy jego udział w zarządzie spółki z o.o. oraz posiadanie udziałów w spółce wyklucza możliwość opodatkowania przychodów z jednoosobowej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej. Podatnik stwierdził, że zarówno pełnienie funkcji w zarządzie spółki z o.o., jak i posiadanie udziałów, nie powinny wpływać na możliwość opodatkowania jego jednoosobowej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej. Mężczyzna podkreślił, że uzyskiwane przychody nie są klasyfikowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

KIS: pełnienie funkcji w spółce nie wyklucza zastosowania karty podatkowej

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez mężczyznę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że działalność gospodarcza podatnika jako jednoosobowego przedsiębiorcy oraz jego udział w zarządzie spółki z o.o. stanowią dwa odmienne źródła przychodów, które są opodatkowane w różny sposób, nie wykluczając możliwości korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Przychody z działalności jednoosobowej są traktowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, podczas gdy przychody z udziału w zarządzie spółki z o.o. są klasyfikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście lub z kapitałów pieniężnych. Uzyskiwane przychody, zgodnie z prawem podatkowym, nie są zaliczane do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dodatkowo, KIS uznała, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną, co czyni ją odrębnym podmiotem od wnioskodawcy. Działalność gospodarcza spółki nie była więc utożsamiana z działalnością gospodarczą prowadzoną przez wnioskodawcę w ramach jego jednoosobowej działalności.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 29 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.756.2023.2.HJ