Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatek związany z organizacją wyjazdu integracyjnego, w tym koszty pobytu w hotelu i opłaty parkingowej, może być uznany za koszt uzyskania przychodu.

Wyjazd integracyjny dla pracowników

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w dziedzinie rehabilitacji, zatrudniająca 8 pracowników, zorganizowała wyjazd integracyjny dla swoich pracowników w góry. Celem wyjazdu było zwiększenie efektywności, zaangażowania pracowników oraz poprawa współpracy w zespole. Wydatki na pobyt i opłaty parkingowe zostały pokryte ze środków obrotowych firmy, a nie ze środków ZFŚS. Wszystkie wydatki zostały udokumentowane fakturami.

Zainteresowany chciał dowiedzieć się, czy wydatki poniesione na organizację wyjazdu integracyjnego mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej.

Sam uważał, że wydatki te miały bezpośredni związek z generowaniem przychodu, ponieważ przyczyniły się do zwiększenia efektywności pracy zespołu. Podkreślił, że wydatki te nie są wymienione w ustawie jako niemożliwe do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu i zostały należycie udokumentowane.

Wydatki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu

Organ podatkowy uznał, że wydatki te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Odwołując się do art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, organ uznał, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między wydatkiem a możliwością osiągnięcia przychodu. Podkreślił, że poprawa atmosfery pracy i zintegrowanie zespołu może przyczynić się do zwiększenia przychodów firmy. Zaznaczył również, że wydatki nie były sfinansowane ze środków ZFŚS, co pozwala na ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu.

"Stąd stwierdzam, że wydatki związane z opisanymi powyżej działaniami mają związek z Pani przychodami osiąganymi w związku z prowadzoną jednoosobową działalnością gospodarczą, spełniają bowiem przesłankę celowości ich poniesienia wynikająca z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami (służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów) oraz nie zostały wymienione w negatywnym katalogu kosztów zawartym w art. 23 ust. 1 tej ustawy.

Reasumując – wskazany wydatek dotyczący pobytu w hotelu i opłaty parkingowej poniesiony w związku z wyjazdem integracyjnym może zostać uznany przez Panią za koszt uzyskania przychodów." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Stanowisko organu podatkowego jest zgodne z literą i duchem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ uzasadnił, że wydatki na wyjazd integracyjny, które mają na celu poprawę efektywności pracy, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, co jest korzystne dla przedsiębiorcy.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/

Czytaj też: Pilne: czas na zmiany w PIT, kiedy likwidacja podatku Belki