Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że sprzedaż czystego glikolu propylenowego oraz czystej gliceryny roślinnej przez firmę nie podlega opodatkowaniu akcyzowym, ponieważ produkty nie są sklasyfikowane jako wyroby akcyzowe.

Sprzedaż glikolu i gliceryny a podatek akcyzowy

Wnioskodawcą jest firma, prowadząca sieć sklepów z płynami do e-papierosów i podobnymi produktami. Firma planuje poszerzyć swój asortyment o dwa nowe produkty: czysty glikol propylenowy i czystą glicerynę roślinną. Substancje, znane są ze swojego szerokiego zastosowania w różnych branżach, w tym w kosmetologii i przemyśle chemicznym. Mają być sprzedawane jako pojedyncze, niezmieszane produkty. W związku z planowanym rozszerzeniem asortymentu, firma zwróciła się do KIS z pytaniem, czy sprzedaż tych produktów będzie generować obowiązek podatkowy w zakresie podatku akcyzowego. Firma uważa, że czysty glikol propylenowy i czysta gliceryna roślinna, jako pojedyncze substancje, nie powinny podlegać opodatkowaniu akcyzowym. Wnioskodawca stwierdził, że akcyza dotyczy roztworów tych substancji w płynach do e-papierosów, natomiast nie samych półproduktów.

KIS: czysty glikol i gliceryna roślinna poza opodatkowaniem akcyzowym

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez firmę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że działalność wnioskodawcy, polegająca na sprzedaży pojedynczych substancji, takich jak czysty glikol propylenowy i czysta gliceryna roślinna, nie wpisuje się w definicję wyrobów akcyzowych, a więc nie wiąże się z obowiązkami podatkowymi związanymi z akcyzą. KIS wyjaśniła, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, wyrobami akcyzowymi są wyroby energetyczne, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, płyn do papierosów elektronicznych i inne wyroby określone w załączniku do ustawy. Czysty glikol i gliceryna nie pasują do żadnej z tych kategorii jako pojedyncze substancje. Dodatkowo, organ wskazał, że w ustawie szczególnie wymieniono płyn do papierosów elektronicznych jako wyrób akcyzowy. Jednakże, aby został uznany za wyrób akcyzowy, produkt musi stanowić roztwór, co oznacza mieszankę dwóch lub więcej substancji.

KIS zaznaczyła, że zgodnie z definicją chemiczną, roztwór to jednorodna mieszanka co najmniej dwóch substancji, co nie dotyczyło pojedynczych produktów takich jak czysty glikol czy czysta gliceryna. Podsumowując, w kontekście art. 8 ustawy o podatku akcyzowym, który określa zakres opodatkowania podatkiem, organ uznał, że ponieważ czysty glikol i gliceryna nie są wyrobami akcyzowymi, ich sprzedaż nie podlega opodatkowaniu akcyzą.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 15 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-3.4013.293.2023.2.MS