Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wynajem urządzenia medycznego i wystawianie faktur za usługi medyczne dla innych przedsiębiorców skutkuje utratą prawa do rozliczenia w formie karty podatkowej.

Wynajem urządzenia i usługi medyczne dla innych przedsiębiorców a karta podatkowa

Lekarz stomatolog, który rozliczał swoją działalność gospodarczą na karcie podatkowej, planował wynająć długoterminowo środek trwały będący urządzeniem medycznym. Zamierzał również wystawiać faktury za usługi medyczne świadczone bezpośrednio dla innych przedsiębiorców lub podopiecznych domu dziecka.

Podatnik zapytał KIS, czy regularne fakturowanie najmu urządzenia medycznego i wystawianie faktur za usługi medyczne nie spowoduje utraty prawa do karty podatkowej. Uważał, że może wystawiać faktury za wynajem urządzenia i rozliczać uzyskany przychód w ramach karty podatkowej. Twierdził również, że fakturowanie usług medycznych innym przedsiębiorcom nie wpływa na utratę prawa do karty podatkowej, ponieważ usługi te nadal mają charakter świadczeń dla ludności.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z najmu urządzenia medycznego, będącego środkiem trwałym związanym z działalnością gospodarczą, kwalifikują się jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. W konsekwencji, regularne fakturowanie najmu tego urządzenia wyklucza możliwość opodatkowania przychodów w formie karty podatkowej.

Dodatkowo, świadczenie usług medycznych na rzecz przedsiębiorców lub instytucji, takich jak dom dziecka, nie kwalifikuje się do opodatkowania w formie karty podatkowej. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazuje, że od 1 stycznia 2022 r. nie można opodatkować w formie karty podatkowej działalności wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDWL.4011.96.2023.1.WS