Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że stowarzyszenie, które nie przekracza rocznego dochodu z działalności gospodarczej powyżej 200.000 zł i rozdaje książki mieszkańcom bezpłatnie, nie musi rozliczać się z podatku VAT.

Wydanie albumu i rozdanie egzemplarzy mieszkańcom powiatu

Wnioskodawca w sprawie - stowarzyszenie, działające na polu gospodarczym z dochodem nieprzekraczającym 200.000 zł rocznie, w 2021 roku złożyło wniosek o dofinansowanie europejskie na projekt. W 2023 roku został zrealizowany ten projekt, poprzez wydanie albumu oraz organizacje jego promocji, czyli rozdanie 500 egzemplarzy mieszkańcom powiatu podczas 8 spotkań promocyjnych. Stowarzyszenie nie uzyskało żadnego przychodu z tej działalności.

Stowarzyszenie zapytało, czy będąc podmiotem, który nie przekracza określonego limitu dochodowego i rozdaje książki bezpłatnie, musi rozliczać się z podatku VAT.

Wnioskodawca argumentował, że stowarzyszenie nie przekracza limitu dochodu z działalności gospodarczej, co oznacza, że nie jest czynnym podatnikiem VAT. Ponieważ projekt nie przyniósł żadnego dochodu, stowarzyszenie nie powinno być zobowiązane do rozliczania się z VAT ani do odzyskiwania go od innych podmiotów. Wskazał również, że koszty realizacji projektu zawierały już podatek VAT.

Nieodpłatne przekazanie książek mieszkańcom nie podlega VAT

Dyrektor KIS uznał, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe.

Opierając się na przepisach ustawy o VAT, organ podatkowy wskazał, że prawo do odliczenia VAT naliczonego zarezerwowane jest dla zarejestrowanych, czynnych podatników VAT. W przedstawionym przypadku stowarzyszenie nie spełniało tych warunków. Dodatkowo, nieodpłatne przekazanie książek mieszkańcom nie podlega opodatkowaniu VAT, jako że nie spełnia definicji odpłatnej dostawy towarów.

"W konsekwencji, nieodpłatne przekazanie przez Państwa książek w ramach zadania pn. „(...)”, względem którego nie przysługuje Państwu prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, nie będzie spełniało definicji odpłatnej dostawy towarów, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy. Czynność nieodpłatnego przekazania książek mieszkańcom powiatu nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem VAT." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Odpowiedź organu podatkowego jest zgodna z obowiązującym prawem podatkowym i została wyjaśniona w sposób przejrzysty i precyzyjny. Wykazano, że stowarzyszenie nie jest zobowiązane do rozliczania się z VAT w kontekście projektu, ponieważ nie spełnia kryteriów czynnego podatnika VAT, a jego działania nie kwalifikują się jako odpłatna dostawa towarów. Interpretacja ta stanowi istotny przyczynek do zrozumienia zasad opodatkowania VAT w kontekście działalności charytatywnej i niekomercyjnej.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/