Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wydatki na studia podyplomowe związane z farmakoterapią nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie wynajmu urządzeń do produkcji tlenu medycznego. Stanowisko to opierało się na braku bezpośredniego związku pomiędzy charakterem studiów a specyfiką działalności podatnika.

Studia podyplomowe jako koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej

Farmaceuta pracujący w aptece, który równolegle prowadził działalność gospodarczą, zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. Jego działalność skupiała się na wypożyczaniu urządzeń do produkcji tlenu medycznego, głównie dla osób starszych z wieloma schorzeniami. W ramach działalności gospodarczej farmaceuta był zobowiązany do oceny, czy tlenoterapia jest bezpieczna w kontekście innych stosowanych przez pacjentów leków. W związku z tym, postanowił podjąć studia podyplomowe z zakresu farmakoterapii, które miały na celu pogłębienie jego wiedzy i umiejętności w tym obszarze.

Wnioskodawca zadał pytanie, czy może zaliczyć połowę kosztów poniesionych na studia podyplomowe do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej. Jego argumentacja opierała się na założeniu, że zdobyta wiedza pozwoli na lepszą ocenę stanu zdrowia pacjentów i tym samym na bezpieczniejsze świadczenie usług wynajmu urządzeń do tlenoterapii. Wnioskodawca uważał, że studia te przyczynią się do zwiększenia liczby klientów i wydłużenia okresu wynajmu, co bezpośrednio wpłynie na wzrost przychodów z działalności.

Stanowisko organu podatkowego

Krajowa Informacja Skarbowa w odpowiedzi na zapytanie podkreśliła, że zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Organ podatkowy szczegółowo omówił zasady, według których wydatki mogą być kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów, podkreślając konieczność istnienia bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego między poniesionym wydatkiem a powstaniem przychodu.

W przypadku wnioskodawcy, organ podatkowy stwierdził, że studia podyplomowe z farmakoterapii, mimo ich niewątpliwej wartości edukacyjnej i praktycznej, nie mają bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą w zakresie wynajmu urządzeń do produkcji tlenu medycznego. Zauważono, że prowadzenie takiej działalności nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu farmakoterapii. W konsekwencji, wydatki na studia podyplomowe zostały uznane za osobiste i nie spełniające kryteriów, aby mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 19 grudnia 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.770.2023.3.HJ