Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) wydała interpretację, w której potwierdziła, że transakcja zakupu używanego ciągnika rolniczego od rolnika ryczałtowego, który w momencie transakcji był podatnikiem zwolnionym z podatku VAT, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Skutki podatkowe zakupu ciągnika rolniczego

Wnioskodawca będący rolnikiem ryczałtowym zakupił używany ciągnik rolniczy na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Sprzedający również rolnik ryczałtowy w momencie transakcji był podatnikiem zwolnionym z podatku VAT. Sprzedawany ciągnik rolniczy był wykorzystywany do działalności zwolnionej z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Z tytułu uprzedniego nabycia ciągnika przez sprzedającego nie przysługiwało sprzedającemu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W ramach transakcji sprzedaży sprzedający korzystał ze zwolnienia określonego art. 43 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Z uwagi na powyższe zainteresowany zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy w opisanym stanie faktycznym istniała konieczność uiszczenia PCC.

Podatnik twierdził, że transakcja zakupu przedmiotowej maszyny nie podlegała opodatkowaniu PCC i w związku z tym nie był zobowiązany do zapłaty podatku od tej transakcji. Argumentował, że czynność ta była wyłączona z opodatkowania ww. podatkiem na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o PCC.

Transakcja wyłączona z opodatkowania PCC

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że przedmiotowa transakcja nabycia ciągnika rolniczego nie podlegała opodatkowaniu PCC.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o PCC. Wyjaśnił, że umowa sprzedaży podlega z reguły opodatkowaniu PCC a obowiązek uiszczenia tego podatku ciąży na kupującym. Jednakże w ww. ustawie przewidziano sytuacje, w których czynność mieszcząca się w zakresie przedmiotowym ustawy jest wyłączona z opodatkowania. Zaznaczył, że z treści art. 2 pkt 4 ustawy o PCC wynika, że o wyłączeniu z opodatkowania PCC nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika VAT, lecz wyłącznie fakt, że dana czynność jest opodatkowana VAT lub przynajmniej jedna ze stron tej czynności jest z tego podatku zwolniona.

Po szczegółowej analizie stanu faktycznego sprawy oraz konkretnych przepisów prawa KIS doszła do wniosku, że jeżeli sprzedający z tytułu omawianej transakcji był zwolniony z podatku VAT, to transakcja nabycia ciągnika rolniczego od rolnika ryczałtowego nie podlegała opodatkowaniu PCC.

„W związku z powyższym – jeżeli opisana transakcja była objęta uregulowaniami ustawy o podatku od towarów i usług – nie był Pan zobligowany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu opisanego zdarzenia, gdyż czynność ta była wyłączona na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006438885,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-12-stycznia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0111-KDIB2-3-4014-421-2023-4-JKU.html