Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że wydatki na specjalistyczny sprzęt dla niepełnosprawnego syna mogą być odliczone od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, o ile spełniają określone warunki ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wydatki na sprzęt dla osoby niepełnosprawnej a ulga rehabilitacyjna

Wnioskodawczyni to kobieta, która jest matką syna z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności narządu wzroku, który jest studentem i nie podejmuje pracy. Rodzina planuje zakup specjalistycznego sprzętu, w tym komputera, monitora, telefonu komórkowego i zegarka zdrowotnego, aby ułatwić synowi naukę i codzienne funkcjonowanie. Wszystkie zakupy mają zostać dokonane w okresie ważności orzeczenia o niepełnosprawności syna. W związku z tym, matka zamierza nabyć: urządzenie o specyfikacji dostosowanej do potrzeb syna, wyposażone w funkcje powiększania ekranu, lupy czy audiodeskrypcji, co ułatwi mu pracę nad projektami studenckimi, monitor dostosowany do potrzeb osoby słabo widzącej, współpracujący z laptopem, ułatwiający synowi naukę i pracę czy urządzenie śledzące stan zdrowia, tętno i lokalizację, co może być pomocne w monitorowaniu stanu zdrowia syna i w sytuacjach awaryjnych.

Podatniczka skierowała pytanie do KIS czy można odliczyć od podatku zakup zegarka, monitora z komputerem i telefonu dla niepełnosprawnego syna-studenta, który mieszka z kobietą, ze względu na poprawę jego zdrowia, ułatwienie codziennego życia, nauki i przyszłej pracy oraz czy istnieje jakiś limit wydatków. Wnioskodawczyni uważa, że można zakwalifikować planowany zakup urządzeń dla niepełnosprawnego syna do ulgi rehabilitacyjnej.

KIS: wydatki na sprzęt dla osoby niepełnosprawnej mogą być odliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez kobietę było prawidłowe. Organ zaznaczył, że wydatki na zakup komputera, monitora, telefonu i zegarka/opaski monitorującej dla jej niepełnosprawnego syna można było uznać za kwalifikujące się do ulgi rehabilitacyjnej na podstawie przepisu art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. KIS uznała, że przepisy ustawy wymagają, aby wydatki kwalifikujące się do ulgi rehabilitacyjnej spełniały wymagane przesłanki. Jednym z tych warunków jest, że zakupione urządzenia muszą być "indywidualnym sprzętem, urządzeniami i narzędziami technicznymi niezbędnymi w rehabilitacji" oraz muszą być dostosowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. W przypadku opisanych zakupów, organ uznał, że komputer, monitor, telefon i zegarek/opaska monitorująca stan zdrowia spełniały wymagane kryteria, ponieważ dostosowane były do potrzeb syna w związku z jego niepełnosprawnością wzrokową. Organ podkreślił, że urządzenia nie były typowymi urządzeniami dostępnymi na rynku, ale zostały dostosowane specjalnie do potrzeb syna. Oznacza to, że miały one indywidualny charakter, co było z jednym z wymogów, aby zakwalifikować je do ulgi rehabilitacyjnej.

Organ stwierdził, że zakupione urządzenia miały na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania i nauki syna. Komputer i monitor pozwalały korzystać z komputera w sposób dostosowany do jego potrzeb wzrokowych, co było istotne zarówno dla edukacji, jak i przyszłej pracy. Ponadto, KIS zaznaczyła, że telefon i zegarek monitorujący stan zdrowia służyły jako narzędzia zapewniające bezpieczeństwo oraz umożliwiające śledzenie parametrów zdrowotnych syna. Dodatkowo, KIS przyznała, że przepisy ustawy nie nakładały limitu wydatków na zakup urządzeń kwalifikujących się do ulgi rehabilitacyjnej. Oznacza to, że wydatki mogły być odliczone od podstawy opodatkowania w pełnej wysokości.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.835.2023.2.AKU