Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że sprzedaż energii elektrycznej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej nie wymaga użycia kas rejestrujących do końca 2024 roku.

Sprzedaż energii elektrycznej osobom fizycznym a kasa rejestrująca

Spółka działająca na rynku energetycznym stanęła przed dylematem dotyczącym obowiązków ewidencyjnych przy sprzedaży energii elektrycznej. Dotychczas, zgodnie z obowiązującym prawem, prowadziła ona ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. W świetle zmieniających się przepisów i uwarunkowań rynkowych, spółka zwróciła się do KIS o interpretację, aby wyjaśnić swoje obowiązki w kontekście sprzedaży energii elektrycznej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej.

Podstawowym pytaniem, które spółka postawiła przed organem podatkowym, było, czy od 1 stycznia 2024 roku może dokonywać sprzedaży energii elektrycznej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej bez zastosowania kas rejestrujących.

Spółka, opierając się na rozporządzeniu Ministra Finansów z 24 listopada 2023 roku, uznała, że sprzedaż energii elektrycznej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest zwolniona z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Stanowisko organu podatkowego

Krajowa Informacja Skarbowa, w odpowiedzi na wniosek spółki, w pierwszej kolejności, odwołała się do ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, zwracając uwagę na to, że sprzedaż energii elektrycznej jest traktowana jako odpłatna dostawa towarów. Następnie, odniesiono się do art. 111 ust. 1 tej ustawy, który nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących na podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Jednakże, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 24 listopada 2023 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, pewne czynności, w tym sprzedaż energii elektrycznej, mogą być zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kas rejestrujących.

Krajowa Informacja Skarbowa podkreśliła, że zważywszy na powyższe przepisy oraz fakt, iż dostawa energii elektrycznej nie została wymieniona w wyjątkach od zwolnienia w § 4 rozporządzenia, spółka nie podlega pod bezwzględny obowiązek ewidencjonowania sprzedaży energii elektrycznej przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Reasumując, organ podatkowy uznał stanowisko spółki za prawidłowe, stwierdzając, że może ona dokonywać sprzedaży energii elektrycznej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej bez stosowania kas rejestrujących, a zwolnienie to obowiązuje do 31 grudnia 2024 roku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 17 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.692.2023.2.JG