Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że przychody uzyskiwane ze świadczenia usług informatycznych, w tym doradztwa w zakresie oprogramowania i zarządzania siecią i systemami informatycznymi, mogą być opodatkowane 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o ile spełnione są określone warunki.

Doradztwo w zakresie oprogramowania a stawka ryczałtu

Wnioskodawcą jest mężczyzna, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie wdrażania i obsługi systemów informatycznych. Podatnik zdecydował się zmienić formę opodatkowania swojej działalności. Do końca 2023 roku opodatkowywał przychody na zasadach ogólnych, natomiast od stycznia 2024 roku zdecydował się na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Usługi mężczyzny obejmują szeroki zakres działań, w tym analizę wymagań, dokumentowanie, współpracę z programistami, testowanie, szkolenie użytkowników oraz wsparcie techniczne. Podatnik skierował pytanie do KIS czy w ramach wybranej formy opodatkowania, czyli ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, może zastosować stawkę podatkową w wysokości 12% .

Wnioskodawca, na podstawie swojej analizy i interpretacji przepisów, doszedł do wniosku, że w jego przypadku właściwą stawką ryczałtu jest 12%. Mężczyzna uzasadnił to tym, że jego działalność mieści się w ramach określonych kategorii usług informatycznych oraz jego przychód w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczył limitu 2 000 000 euro.

KIS: działalność informatyczna jest opodatkowana 12% ryczałtem

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez mężczyznę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że mężczyzna spełnił wszystkie warunki umożliwiające opodatkowanie jego działalności informatycznej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 12%. W swojej decyzji uwzględnił zarówno specyfikę świadczonych usług, zgodność z klasyfikacją PKWiU, jak i spełnienie wymogów formalnych i kwotowych określonych w ustawie. KIS wyjaśniła, że wnioskodawca świadczył usługi informatyczne sklasyfikowane jako doradztwo w zakresie oprogramowania oraz zarządzanie siecią i systemami informatycznymi. Organ podatkowy uznał, że świadczone usługi mieściły się w kategoriach, dla których przewidziano możliwość opodatkowania w formie ryczałtu.

Dodatkowo, organ podatkowy stwierdził, że działalność wnioskodawcy nie podlegała żadnym ograniczeniom przewidzianym w art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Ponadto, według KIS mężczyzna nie przekroczył ustalonego limitu przychodu w wysokości 2 000 000 euro w roku poprzedzającym rok podatkowy, co stanowiło warunek konieczny do skorzystania z ryczałtu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1053.2023.2.JM