Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że szkolenia zawodowe organizowane przez jednostki niepubliczne nie korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług.

Szkolenia zawodowe organizowane przez jednostki niepubliczne a zwolnienie z VAT

Kobieta prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie edukacji pozaszkolnej, organizująca konferencje, seminaria, kursy i inne formy edukacji, które nie są finansowane ze środków publicznych, zwróciła się do KIS o interpretację dotyczącą możliwości zastosowania zwolnienia od VAT.

Uczestnikami konferencji oraz pozostałych form edukacyjnych byli przede wszystkim przedstawiciele zawodów pomocowych i medycznych, tj: psychologowie, psychoterapeuci, lekarze, pielęgniarki, psychiatrzy, pracownicy społeczni, pedagodzy, terapeuci zajęciowi czy też nauczyciele. Działalność ta, choć o charakterze naukowym, nie była objęta systemem oświatowym i nie posiadała wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Podatniczka chciała się dowiedzieć czy opisane szkolenia o charakterze zawodowym, kwalifikują się do zastosowania zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług. Uważała, że jej usługi kwalifikują się do zwolnienia od VAT, gdyż są one prowadzone w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, mają bezpośredni związek z branżą lub zawodem uczestników i służą uzyskaniu lub uaktualnieniu wiedzy do celów zawodowych.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał, że stanowisko wnioskodawczyni jest nieprawidłowe. Organ podkreślił, że dla skorzystania ze zwolnienia od podatku, usługi muszą być uznane za kształcenie zawodowe lub przekwalifikowanie i spełniać określone warunki. W przypadku wnioskodawczyni, jej usługi nie spełniały kryteriów zawartych w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT.

Podkreślono, że zwolnienie od podatku VAT ma charakter wyjątku od zasady ogólnej i może być stosowane tylko w przypadkach ściśle określonych w ustawie. W świetle przepisów, usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego muszą być prowadzone w sposób określony w odrębnych przepisach, co w przypadku działalności wnioskodawczyni nie miało miejsca. Organ wskazał, że przedstawione przez nią przepisy nie regulują form ani zasad kształcenia zawodowego w sposób, który pozwalałby na zastosowanie zwolnienia od VAT. W związku z tym, usługi te podlegały opodatkowaniu według standardowej stawki VAT.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 24 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.763.2023.2.MSU