Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że klub sportowy może zaliczyć wydatki ponoszone na usługi wsparcia dla zawodników do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że wydatki są bezpośrednio związane z działalnością sportową i przyczyniają się do generowania przychodów.

Wydatki na usługi wsparcia a koszty podatkowe

Wnioskodawcą jest klub sportowy, będący członkiem podatkowej grupy kapitałowej, zajmujący się działalnością związaną z piłką nożną oraz usługami marketingowymi i promocyjnymi. Klub planuje zawierać kontrakty z piłkarzami, którzy będą prowadzić indywidualną działalność gospodarczą. Zawodnicy mają otrzymywać wynagrodzenie zmiennie, w tym premie za osiągnięcia sportowe. Klub ma zawierać kontrakty z piłkarzami, którzy prowadzą indywidualną działalność gospodarczą i zarejestrowani są jako czynni podatnicy VAT. Piłkarze na mocy umów świadczyć będą dla klubu usługi sportowe, reklamowe, promocyjne i marketingowe, w tym wykorzystanie ich wizerunku. Każdy z piłkarzy będzie odpowiedzialny za wszelkie ryzyko gospodarcze związane z jego działalnością i będzie ponosił odpowiedzialność za wyniki oraz ewentualne szkody. Klub nie będzie ponosił odpowiedzialności za działania zawodników wobec osób trzecich.

Klub sportowy skierował pytanie do KIS czy może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na świadczenie usług wsparcia dla piłkarzy, jeśli piłkarze, działający jako niezależni przedsiębiorcy, zobowiązani są płacić klubowi stałe wynagrodzenie za usługi. Wnioskodawca uważa, że wydatki ponoszone na usługi wsparcia dla zawodników powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Klub sportowy uznał że wydatki są bezpośrednio związane z jego działalnością sportową i marketingową, a także są niezbędne do osiągania przychodów, zarówno z praw medialnych, reklam, sponsoringu, jak i transferów zawodników.

KIS: wydatki na usługi wsparcia dla zawodników stanowią koszty podatkowe

Według KIS, przedstawione stanowisko przez klub sportowy było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że wydatki ponoszone przez klub sportowy mogły być uznane za koszty uzyskania przychodów zgodnie z przepisami ustawy o CIT. KIS uwzględniła stanowisko klubu i zgodziła się, że ponoszenie tych wydatków było uzasadnione i związane z prowadzoną działalnością gospodarczą klubu. Klub mógł uwzględnić poniesione koszty przy obliczaniu swojego przychodu podatkowego oraz mógł zmniejszyć podstawę opodatkowania CIT. Organ zauważył, że wydatki ponoszone przez klub sportowy były związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą. Klub prowadził działalność sportową, uczestnicząc w rozgrywkach sportowych oraz organizując imprezy sportowe. Wydatki służyły wspieraniu i utrzymaniu zawodników oraz zapewnieniu im odpowiednich warunków do osiągnięcia jak najlepszych wyników sportowych.

Dodatkowo, KIS stwierdziła, że wydatki były ponoszone w celu uzyskania przychodu. Klub sportowy generował przychody z różnych źródeł, takich jak sprzedaż biletów, umowy sponsorskie, a także świadczenie usług wsparcia dla zawodników. Wprowadzenie usług wsparcia miało na celu podniesienie poziomu sportowego zawodników, co przełożyło się na większe zainteresowanie kibiców i potencjalnych reklamodawców oraz sponsorów. Według KIS, wydatki były istotne dla osiągnięcia przychodu klubu sportowego.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 18 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.615.2023.2.AK