Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że dofinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę, w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownika, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Dofinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę a zwolnienie z PIT

W związku z decyzją o podjęciu przez pracownika studiów podyplomowych pracodawca zobowiązał się do pokrycia kosztów nauki, zwrotu kosztów dojazdu i noclegu, a także udzielenia płatnego zwolnienia na czas zajęć.

Pracownik chciał się dowiedzieć czy dofinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Uważał, że świadczenia te korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlegają opodatkowaniu. Podkreślał, że jego obowiązki zawodowe pokrywają się z programem studiów.

Stanowisko organu podatkowego

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że stanowisko podatnika jest prawidłowe. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody, z wyjątkami wymienionymi w ustawie. W świetle art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy, wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest wolna od podatku dochodowego.

Organ podatkowy wskazał również na przepisy Kodeksu Pracy, które regulują kwestie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, podkreślając, że świadczenia związane z edukacją są zwolnione z podatku, pod warunkiem, że zostały przyznane zgodnie z przepisami.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.874.2023.2.GG