Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wsparcie finansowe otrzymane od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w związku z niepodejmowaniem produkcji na skutek wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym (PIT).

Wsparcie finansowe od ARiMR a PIT

Podatnik prowadzący gospodarstwo drobiarskie specjalizujące się w produkcji mięsa drobiowego i jaj zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. W latach 2019-2021 gospodarstwo to znalazło się na obszarze dotkniętym wysoce zjadliwą grypą ptaków.

W 2023 roku, na wniosek właściciela gospodarstwa, ARiMR udzieliła wsparcia finansowego z tytułu niepodejmowania produkcji, jako rekompensaty za straty spowodowane przez wysoce zjadliwą grypę ptaków.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć, czy otrzymane wsparcie finansowe stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o PIT. Jego zdaniem, otrzymana pomoc finansowa nie powinna być uznana za przychód podatkowy.

Stanowisko organu podatkowego

Krajowa Informacja Skarbowa jednoznacznie wskazała, że wsparcie finansowe otrzymane od ARiMR w kontekście niepodejmowania produkcji na skutek wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W uzasadnieniu swojego stanowiska organ podatkowy odwołał się do szeregu przepisów prawa podatkowego, w szczególności do art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o PIT.

Kluczowy był fakt, że ARiMR, jako agencja wykonawcza, otrzymała środki na wsparcie finansowe bezpośrednio z budżetu państwa. Ustawa o finansach publicznych klasyfikuje takie wsparcie jako wydatki budżetu państwa, a w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki otrzymane w takich okolicznościach nie podlegają opodatkowaniu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 22 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDWL.4011.101.2023.2.TW