Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że zakup ciągnika rolniczego przez rolnika ryczałtowego od innego rolnika ryczałtowego, gdzie obie strony są zwolnione z VAT, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) i kupujący nie ma obowiązku składania deklaracji PCC-3.

Zakup ciągnika rolniczego a PCC

Wnioskodawcą jest mężczyzna, który zakupił ciągnik rolniczy od sprzedającego, który jest rolnikiem ryczałtowym i prowadzi gospodarstwo rolne. Podatnik również prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 31.87 hektarów. Obydwaj rolnicy są zwolnieni z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Sprzedający wykorzystywał ciągnik w swoim gospodarstwie, natomiast zakupiony ciągnik będzie służył kupującemu do celów rolniczych w jego gospodarstwie. Mężczyzna zapytał KIS, czy od zakupu ciągnika rolniczego powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i czy ma obowiązek składania deklaracji PCC-3 do urzędu skarbowego. Wnioskodawca, opierając się na analizie ustawy o VAT, ustawy o PCC oraz interpretacjach i pismach urzędowych, doszedł do wniosku, że jako rolnik ryczałtowy nie jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie używanego ciągnika rolniczego, a tym samym nie ma obowiązku składania deklaracji PCC-3.

KIS: nabycie ciągnika rolniczego zwolnione z zapłaty PCC

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez mężczyznę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że nabycie używanego ciągnika rolniczego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. KIS uznała, że transakcja nabycia używanego ciągnika rolniczego nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt. 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wyłączenie to dotyczy czynności, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT) lub przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z VAT z tytułu tej czynności. Organ podkreślił, że zarówno wnioskodawca (kupujący) jak i sprzedający prowadzili gospodarstwa rolne i byli płatnikami podatku rolnego. Oba gospodarstwa rolne były zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. KIS uznała, że żadna ze stron nie jest obowiązana do płacenia VAT od tej transakcji, co stanowiło jedno z kryteriów wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Ponadto, KIS uwzględniła zasadę neutralności podatkowej, zgodnie z którą podatek nie powinien wpływać na podejmowanie decyzji gospodarczych. Wprowadzenie opodatkowania mogłoby wprowadzić obciążenia podatkowe, które byłyby nieproporcjonalne do celu ekonomicznego transakcji.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 25 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4014.483.2023.2.BD