Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) od 1 stycznia 2024 roku nie generują obowiązku wystawienia informacji PIT-8C na rzecz uposażonych z tytułu śmierci ubezpieczonego, gdyż świadczenia z tych umów są zwolnione z opodatkowania PIT.

Umowy ubezpieczenia z UFK a PIT-8C

Podmiot prowadzący działalność ubezpieczeniową zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. W ramach prowadzonej działalności oferował swoim klientom umowy ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej, świadczenie z UFK otrzymywała osoba uposażona.

Podatnik powziął wątpliwość, czy wypłacając ww. świadczenie osobom uposażonym, powinien jako płatnik sporządzać informację PIT-8C. W związku z tym zapytał KIS, czy w tej sytuacji istnieje obowiązek sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C uposażonemu oraz właściwemu urzędowi skarbowemu. Uważał, że wypłata świadczenia z umowy ubezpieczenia z UFK realizowana po 1 stycznia 2024 roku nie generuje obowiązku wystawienia informacji PIT-8C na rzecz uposażonego, ponieważ świadczenia te są zwolnione z opodatkowania PIT.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy podzielił stanowisko wnioskodawcy. Zgodnie z interpretacją KIS, świadczenia wypłacane z umów ubezpieczenia z UFK na rzecz osób uposażonych są zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

"Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy: Wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem: a)odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c, b)dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 i 15a. W powyższej cytowanym przepisie ustawodawca posługuje się zwrotem „kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń”. W związku z powyższym, jeżeli świadczenie wypłacone zostało z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, a nie mieści się ono w punktach a) i b) przepisu, to takie świadczenie będzie podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych." - wskazał organ.

W związku z tym, wypłata świadczeń z umów ubezpieczenia z UFK na rzecz uposażonych, od 1 stycznia 2024 roku, nie generuje obowiązku sporządzenia i przesłania informacji PIT-8C.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 26 stycznia 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.929.2023.1.MN