Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) potwierdziła, że przychody uzyskiwane ze świadczenia usług związanych z produkcją programów telewizyjnych sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 59.11.13.0 opodatkowane są 8,5% stawką ryczałtu określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stawka ryczałtu dla świadczonych usług reżysera

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od maja 2017 roku, natomiast złożony wniosek dotyczy przychodów uzyskiwanych w latach 2022-2023. Przedsiębiorca w lutym 2022 roku złożył oświadczenie o wyborze formy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Jako reżyser w produkcji telewizyjnej uczestniczy w tworzeniu programów, obejmując różne etapy produkcji. Podatnik sklasyfikował swoje usługi jako związane z produkcją programów telewizyjnych, odpowiadające grupowaniu PKWiU 59.11.13.0. Mężczyzna oświadczył, że w latach podatkowych, których dotyczy wniosek, w odniesieniu do prowadzonej działalności zachowane zostały i zostaną warunki określone w art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ponadto, prowadzona działalność gospodarcza była i jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

W związku z tym mężczyzna był zdania, że świadczone przez niego usługi związane z produkcją programów telewizyjnych powinny być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu. Jednakże w celu utwierdzenia się w swoim przekonaniu zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy stanowisko, które przedstawił, jest prawidłowe.

KIS: prawidłowa stawka ryczałtu wynosi 8,5%

Dyrektor KIS uznał przedstawione stanowisko za prawidłowe i potwierdził, że przychody uzyskiwane ze świadczenia usług związanych z produkcją programów telewizyjnych opodatkowane są 8,5% stawką ryczałtu.

Organ podatkowy uzasadnił swoją interpretację, odwołując się do odpowiednich przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z tymi przepisami, możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy od różnych czynników, takich jak wysokość uzyskanych przychodów, forma prowadzenia działalności, oraz rodzaj wykonywanych usług.

Po szczegółowej analizie sprawy KIS doszła do wniosku, że przedmiotowa działalność sklasyfikowana zgodnie z PKWiU pod symbolem 59.11.13.0 spełnia kryteria umożliwiające opodatkowanie ryczałtem w stawce 8,5%. Zauważyła, że zgodnie z opisem stanu faktycznego zachowane zostały i zostaną warunki określone w art. 6 ust. 4 ww. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a prowadzona działalność była i jest działalnością usługową w myśl art. 4 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. Nie zaistniały negatywne przesłanki wyłączające ten rodzaj opodatkowania. Ponadto, przedsiębiorca prawidłowo złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania w terminie określonym przez ustawę.

„Przenosząc powołane przepisy na grunt niniejszej sprawy, stwierdzam, że przychody uzyskiwane przez Pana ze świadczenia opisanych usług związanych z produkcją programów telewizyjnych sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 59.11.13.0 były i są opodatkowane, w latach podatkowych, których dotyczy wniosek, stawką 8,5% określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne” - podsumował organ.

Źródło: https://www.inforlex.pl/dok/tresc,FOB0000000000006438925,Interpretacja-indywidualna-z-dnia-16-stycznia-2024-r-Dyrektor-Krajowej-Informacji-Skarbowej-sygn-0112-KDSL1-2-4011-493-2023-2-KS.html