Krajowa Informacja Skarbowa w swojej interpretacji wyjaśniła, że firma może korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego przy użyciu czystego alkoholu etylowego do mycia i dezynfekcji urządzeń produkcyjnych, pod warunkiem, że proces ten jest niezbędnym elementem produkcji, a alkohol nie znajduje się w produkcie końcowym.

Mycie i dezynfekcja urządzeń produkcyjnych przy użyciu czystego alkoholu etylowego

Wnioskodawcą w sprawie jest pewna firma spółka z o.o., jest producentem różnorodnych produktów i wyrobów, w tym prowadzi również prace opracowawcze. Jednym z etapów produkcji jest mycie i dezynfekcja urządzeń produkcyjnych za pomocą czystego alkoholu etylowego. Użycie alkoholu etylowego czystego nie wpływa na zawartość alkoholu w produkcie końcowym. Analizy wyrobów gotowych mogą wykryć obecność skażalników, dlatego firma nie może stosować alkoholu skażonego do mycia urządzeń.

Wnioskodawca chciał dowiedzieć się, czy firma może korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów, w kwestii używania alkoholu etylowego czystego do mycia i dezynfekcji urządzeń, które jest niezbędnym elementem procesu produkcyjnego

Stanowisko podatnika opiera się na przekonaniu, że działania te podlegają zwolnieniu z podatku akcyzowego, ponieważ są niezbędne dla procesu produkcyjnego, a użyty alkohol nie znajduje się w końcowym produkcie, co jest zgodne z art. 9 ust. 1 pkt 3, przewidującym zwolnienie dla alkoholu używanego w procesach produkcyjnych, pod warunkiem nieobecności alkoholu w produkcie końcowym.

Produkcji wyrobów zawierających alkohol etylowy nie podlega zwolnieniu od opodatkowania akcyzą

Organ podatkowy w swojej odpowiedzi przyznał, że stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w zakresie użycia alkoholu etylowego do mycia i dezynfekcji urządzeń niezbędnych do produkcji wyrobów niezawierających alkoholu etylowego. Jednakże podkreślił, że w przypadku produkcji wyrobów zawierających alkohol etylowy, takie użycie nie podlega zwolnieniu. Organ podatkowy uzasadnił swoje stanowisko, odwołując się do przepisów prawa podatkowego oraz rozporządzenia Ministra Finansów, wskazując na klasyfikację wyrobów w ramach Nomenklatury Scalonej i przewidziane zwolnienia dla napojów alkoholowych używanych w procesach produkcyjnych, pod warunkiem, że produkt końcowy nie zawiera alkoholu.

"Zużycie zatem alkoholu etylowego klasyfikowanego do kodu CN 2207 10 00, do mycia i dezynfekcji urządzeń podlega zwolnieniu na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w tym zakresie, w jakim efektem końcowym produkcji są wyroby niezawierające alkoholu etylowego.

Natomiast w zakresie, w jakim efektem końcowym produkcji są wyroby zawierające alkohol etylowy, zużycie alkoholu etylowego klasyfikowanego do kodu CN 2207 10 00, do mycia i dezynfekcji urządzeń nie podlega zwolnieniu na podstawie § 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.

Tym samym Państwa stanowisko należy uznać za prawidłowe zakresie możliwości zastosowania zwolnienia dla alkoholu etylowego zużywanego do mycia i dezynfekcji urządzeń służących do produkcji wyrobów niezawierających alkoholu etylowego oraz za nieprawidłowe zakresie możliwości zastosowania zwolnienia dla alkoholu etylowego zużywanego do mycia i dezynfekcji urządzeń służących do produkcji wyrobów zawierających alkohol etylowy." - wskazał Dyrektor KIS.

Podsumowanie

Takie podejście organu podatkowego jest uznane za zgodne z prawem i trafne, biorąc pod uwagę opisane okoliczności oraz przepisy prawa. Rozstrzygnięcie to podkreśla, jak ważne jest precyzyjne zrozumienie i stosowanie przepisów dotyczących zwolnień od podatku akcyzowego, co pozwala na optymalizację kosztów w procesach produkcyjnych, jednocześnie zapewniając zgodność z obowiązującymi regulacjami.

Źródło: System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA, https://eureka.mf.gov.pl/