Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że przychód z umowy o dzieło z klientem prowadzącym działalność gospodarczą należy zaliczyć do działalności wykonywanej osobiście, natomiast nie do działalności nierejestrowanej.

Umowa o dzieło a przychód z działalności wykonywanej osobiście

Wnioskodawczynią jest kobieta, która wykonuje umowy o dzieło na tworzenie tekstów marketingowych i artykułów na portale internetowe za pośrednictwem portalu internetowego, który pełni funkcję płatnika podatku. Jedna z umów, zawarta z klientem poza platformą, została rozliczona jako działalność nierejestrowana. Specyficzna umowa dotyczyła napisania serii tekstów, które miały być niepublikowane w Internecie. Na prośbę klienta, który nie był użytkownikiem współpracującego z nią portalu i nie chciał formalnej umowy o dzieło, wystawiła fakturę bez VAT, którą zamierzała uwzględnić w swoim rocznym rozliczeniu podatkowym PIT-36.

Kobieta skierowała pytanie do KIS czy przychód z umowy o dzieło w ramach działalności nierejestrowanej należy zaliczyć do "innych źródeł" zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym. Wnioskodawczyni uważa, że przychód z jednorazowej umowy o dzieło, rozliczonej jako działalność nierejestrowana, powinien być traktowany odrębnie od przychodów uzyskanych za pośrednictwem portalu, sugerując, że może to stanowić inny rodzaj źródła przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

KIS zaklasyfikowała przychód z umowy o dzieło jako działalność osobistą

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez kobietę było nieprawidłowe. Organ podatkowy uznał, że przychód z realizacji umowy dla jednego klienta powinien być zaliczony do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, natomiast nie do przychodów z innych źródeł (działalności nierejestrowanej). Organ podatkowy odwołał się do precyzyjnych definicji zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z interpretacją przepisów, przychód z działalności nierejestrowanej obejmuje dochody osiągane z działalności, której nie prowadzi się w formie działalności gospodarczej. Natomiast przychody z działalności wykonywanej osobiście dotyczą dochodów uzyskiwanych z wykonywania usług na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, które spełniają konkretne warunki określone w ustawie. Kluczowym elementem rozstrzygnięcia była interpretacja art. 13 pkt 8 ustawy, zgodnie z którym przychody uzyskane z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy o dzieło, realizowane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, należy kwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Organ podkreślił, że nie miała znaczenia forma zawarcia umowy (telefonicznie czy mailowo) ani fakt wystawienia faktury bez VAT. Decydujące było to, że usługa została wykonana osobiście oraz na podstawie umowy o dzieło z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W związku z tym, przychód z umowy nie powinien być traktowany jako przychód z działalności nierejestrowanej.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 2 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.821.2023.3.KP