Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że instalacja fotowoltaiczna z falownikiem hybrydowym i magazynem energii może być odliczona w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Falownik hybrydowy i magazyn energii a ulga termomodernizacyjna

Wnioskodawczynią jest kobieta, która wraz z mężem rozpoczęła inwestycję polegającą na montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii w ich wspólnym gospodarstwie domowym. Celem tego przedsięwzięcia było częściowe zastąpienie dotychczas używanych źródeł energii, źródłami odnawialnymi. W skład instalacji weszły panele fotowoltaiczne, falownik hybrydowy oraz magazyn energii, co miało na celu nie tylko produkcję, ale i efektywne zarządzanie oraz magazynowanie energii elektrycznej wyprodukowanej przez panele. Całość została podłączona do sieci energetycznej, a koszty inwestycji zostały udokumentowane fakturami VAT.

Wnioskodawczyni zwróciła się z pytaniem do KIS, czy poniesione wydatki na wymienioną instalację mogą być odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Wnioskodawczyni uznała, że zarówno falownik, jak i magazyn energii są integralną częścią instalacji fotowoltaicznej, niezbędną do efektywnego zarządzania wyprodukowaną energią i jej magazynowania, co przyczynia się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną z zewnętrznych źródeł oraz do poprawy efektywności energetycznej budynku.

KIS: montaż instalacji fotowoltaicznej uprawnia do skorzystania z ulgi

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez kobietę było prawidłowe. Organ podatkowy uznał, że zgodnie z art. 26h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo do odliczenia wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wśród wymienionych przedsięwzięć znajduje się całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne, co obejmuje instalacje fotowoltaiczne wraz ze sprzętem. W przypadku kobiety, KIS podkreśliła, że inwestycja w instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii została uznana za realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Organ uznał, że instalacja fotowoltaiczna wraz z magazynem energii zmniejszała zużycie energii elektrycznej z sieci, co przyczyniało się do efektywności energetycznej budynku oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Dodatkowo, KIS ustaliła, że wydatki na instalację fotowoltaiczną zostały sfinansowane ze środków majątku wspólnego małżonków, co było zgodne z przepisami. Ponadto, wydatki nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie, co potwierdzało, że ciężar ekonomiczny poniosła wnioskodawczyni, co było kluczowe dla uprawnień do ulgi.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 6 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.940.2023.2.EC