Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że sprzedaż udziału w spadku po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku, podlega opodatkowaniu jako źródło przychodu z praw majątkowych.

Sprzedaż udziału w spadku po 5 latach a opodatkowanie

Do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej zwróciła się kobieta, która 9 lipca 2008 r. po śmierci matki, jako jeden z dwóch spadkobierców, nabyła 1/2 spadku. W skład spadku wchodził udział w nieruchomości. 5 czerwca 2023 r. wnioskodawczyni zawarła umowę sprzedaży tego udziału, działając na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Wnioskodawczyni chciała się dowiedzieć czy odpłatne zbycie udziału w spadku, zawierającego nieruchomość, stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 7 czy pkt 8 lit. a ustawy PIT oraz czy przychód ze sprzedaży tego udziału stanowi przychód w rozumieniu art. 18 ustawy PIT a w związku z tym, czy obowiązuje ją zapłata podatku z tytułu sprzedaży udziału.

Kobieta uważała, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 8 lit. a ustawy PIT, nie płaci się podatku, jeśli od nabycia nieruchomości upłynęło 5 lat. Uznała, że jej sprzedaż udziału w spadku, który zawierał nieruchomość, nie podlega opodatkowaniu.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy uznał, że stanowisko podatniczki jest nieprawidłowe. Uzasadnienie interpretacji indywidualnej opierało się na przepisie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, według którego opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody, z wyjątkiem wyraźnie wymienionych.

KIS wskazała, że ustawa rozróżnia źródła przychodów i sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeśli nie następuje w działalności gospodarczej i dokonane przed upływem pięciu lat od nabycia. Art. 10 ust. 5 ustawy mówi, że w przypadku nieruchomości nabytych w drodze spadku, ten okres liczy się od nabycia przez spadkodawcę.

Następnie organ wyjaśnił, że "w odniesieniu do sprzedaży przez Panią udziału w spadku na podstawie art. 1051 Kodeksu cywilnego, przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i art. 10 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdą zastosowania, bowiem odnoszą się one do odpłatnego zbycia nieruchomości i wymienionych praw majątkowych dotyczących nieruchomości, nabytych w wyniku spadku, a nie jak to ma miejsce w tym przypadku – do sprzedaży udziału w spadku."

Art. 18 ustawy klasyfikuje przychody z praw majątkowych, w tym z odpłatnego zbycia tych praw. Spadek traktowany jest jako prawo majątkowe o charakterze zbywalnym. Zbycie udziału spadkowego oznacza przeniesienie wszystkich praw i obowiązków. Sprzedaż udziału w spadku przez wnioskodawczynię stanowi zatem źródło przychodu z praw majątkowych, podlegające opodatkowaniu.

W konkluzji, dochód uzyskany ze sprzedaży udziału w spadku był opodatkowany na zasadach ogólnych, niezależnie od upływu 5 lat od nabycia spadku. Wnioskodawczyni była zobowiązana do wykazania tego dochodu w zeznaniu rocznym i zapłaty odpowiedniego podatku.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 9 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.116.2024.1.KF