Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) uznała, że odszkodowanie otrzymane z tytułu zniszczenia towaru handlowego w trakcie transportu przez przewoźnika stanowi przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Odszkodowanie za zniszczony towar a opodatkowanie ryczałtem

Wnioskodawczynią jest kobieta, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego. Podatniczka zakupiła towar z kraju B. Faktury za zakupiony towar zostały zapłacone przelewem. Do przewozu zakupionych towarów zlecono usługi firmy spedycyjnej. Niestety, po przekroczeniu granicy i wejściu na terytorium Polski, samochód przewożący towar uległ awarii, co skutkowało zapaleniem się pojazdu i zniszczeniem większości towaru. W wyniku tego zdarzenia, kobieta wystawiła firmie spedycyjnej notę księgową na kwotę odszkodowania za utracony towar, którą ubezpieczyciel przewoźnika zaakceptował, wypłacając odszkodowanie.

Podatniczka skierowała pytanie do KIS, czy otrzymana kwota odszkodowania z tytułu zniszczenia towaru handlowego w trakcie transportu przez przewoźnika jest przychodem podlegającym opodatkowaniu ryczałtem w stawce 8,5%. Wnioskodawczyni uważa, że zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota zwrócona za utracony towar nie powinna podlegać opodatkowaniu ryczałtowanym podatkiem dochodowym.

KIS: odszkodowanie za zniszczony towar w transporcie podlega opodatkowaniu ryczałtem

Według oceny KIS, przedstawione stanowisko przez kobietę było błędne. Organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym odszkodowanie otrzymane w wyniku zniszczenia towaru związane z działalnością gospodarczą wchodziło w zakres przychodów podlegających opodatkowaniu. Organ podatkowy podkreślił, że otrzymane odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia nie stanowiło zwrotu wydatku poniesionego przez podatnika, lecz było realizacją świadczenia wynikającego z umowy ubezpieczenia.

KIS stwierdziła, że art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wskazuje, że przychodem z działalności gospodarczej są również otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z tym, odszkodowanie za zniszczony towar, jako składnik majątku związany z działalnością gospodarczą, podlegał opodatkowaniu

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 8 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDST2-1.4011.6.2024.1.KB