Krajowa Informacja Skarbowa (KIS) w swojej interpretacji wyjaśniła, że wniesienie aportu w postaci nieruchomości gruntowej nie uprawnia do pomniejszenia podstawy opodatkowania CIT o "pozostałe koszty" związane są z przedmiotową nieruchomością.

Koszty związane z aportem nieruchomości gruntowej jako koszty uzyskania przychodów

Spółka, która zwróciła się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej nabyła nieruchomość gruntową, którą później wniosła jako aport do innej spółki w zamian za objęcie udziałów.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć czy ma możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania CIT w spółce o "pozostałe koszty", które były związane z przedmiotową nieruchomością, tj. koszty opinii geotechnicznych, koszty usług geodezyjnych, wycena nieruchomości, opłata skarbowa związana z planem zagospodarowania, wstępny projekt koncepcyjny.

Stanowisko organu podatkowego

Organ podatkowy wyjaśnił, że w niniejszej sprawie, ze względu na fakt, że przedmiotem aportu do spółki była nieruchomość gruntowa, kosztem uzyskania przychodu zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 1 ustawy o CIT, będzie wartość początkowa tego gruntu.

KIS uznała, że "pozostałe koszty" związane z nieruchomością, takie jak koszty opinii geotechnicznych czy wycena nieruchomości, nie są bezpośrednio związane z aportem gruntu lecz z procesem inwestycyjnym, a więc nie jest zasadne uznawanie tych wydatków za koszty uzyskania przychodu.

Źródło: Interpretacja indywidualna z dnia 23 lutego 2024 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.547.2023.2.BJ